• Nuo liepos – naujas Viešųjų pirkimų įstatymas

  Pakeistas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas ir jis išdėstytas nauja redakcija.

  Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais leista atlikti vidaus sandorius. Tačiau pagal patvirtintas naujas nuostatas vidaus sandoris galės būti sudaromas tik išimtiniu atveju, kai perkant viešojo pirkimo būdu būtų neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo. Vidaus sandorių sudaryti negalės valstybės įmonės, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

  Nauja redakcija įsigalioja 2017 07 01 ir rinkinyje „Viešieji pirkimaibus išdėstyta įsigaliojimo dieną.

  TAR, 2017 05 04, Identifikacinis kodas 2017-07550
  .

  Viešųjų pirkimų tarnyba birželio mėnesį rengs seminarus, kuriuose supažindins viešųjų pirkimų specialistus su naujovėmis: svarbiausiais Viešųjų pirkimų įstatymo, skirto klasikinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms, pakeitimais, numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika, kainodaros taisyklių nustatymo metodika, kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu. Seminarai vyks VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras Saulėtekio alėjoje (Saulėtekio al. 5, Vilnius) 2017 m. birželio 8, 15, 22, 29 dienomis nuo 10:00 iki 13:00 val. Apie seminarų datos ar laiko pasikeitimus užsiregistravę dalyviai bus informuoti elektroniniu paštu.

Skip to content