• Naujienos
 • Nuo liepos 1 d. – nauji reikalavimai draudėjams

  Nuo liepos 1 d. - nauji reikalavimai draudėjams

  „Sodra“ informuoja, kad nuo 2018 m. liepos 1 d. draudėjas nuo sumos, ne mažesnės negu MMA, turės sumokėti iš savo lėšų ne tik draudėjo įmokų dalį, bet ir apdraustojo įmokos dalį:

  „Informuojame, kad pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 str. 7 dalį (kuris įsigaliojo nuo 2018-07-01) nuo 2018 m. liepos 1 d. draudėjas nuo sumos, ne mažesnės negu MMA, turės sumokėti iš savo lėšų ne tik draudėjo įmokų dalį, bet ir apdraustojo įmokos dalį (nuo sumos ne mažesnės negu MMA; šiuo atveju iš draudėjo lėšų, tik nuo skirtumo tarp MMA ir realiai apskaičiuoto darbo užmokesčio). Pvz.: jeigu darbuotojas dirba pagal neterminuotą darbo sutartį, ir darbuotojui apskaičiuotas darbo užmokestis yra 300 Eur, tokiu atveju iš apdraustojo išskaičiuojama 27 Eur (300 Eur x 0,09). Draudėjas iš savo lėšų turi sumokėti 133,72 Eur įmokų (300 Eur x 0,3118 )+(100 Eur x 0,4018), jeigu asmuo kaupia pensijai papildomai savo lėšomis, tada draudėjas iš savo lėšų turi sumokėti 135,72 Eur (300 Eur x 0,3118 )+(100 Eur x 0,4218).“

  Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio 7 dalis:

  „10 straipsnis. Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos

  7. Kai apdraustajam apskaičiuotas darbo užmokestis mažesnis negu Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, draudėjas apdraustojo ir draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokas už tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apskaičiuoja nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio ir papildomai iš savo lėšų sumoka apdraustojo ir draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo sumos, kurią sudaro skirtumas tarp ne mažesnės kaip Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos ir apdraustojo apskaičiuoto darbo užmokesčio, išskyrus atvejus, kai jie atitinkamą mėnesį:

  1) buvo drausti pas kitą draudėją pagal šio įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3 ar 4 dalis arba dėl jų socialinio statuso ypatybių draudžiami pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis pagal šio įstatymo 6 straipsnį;

  2) gavo valstybinę socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, šalpos neįgalumo ar šalpos senatvės pensiją, su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;

  3) buvo ne vyresni kaip 24 metų (taikoma iki kalendorinio mėnesio, kai asmeniui sukanka 24 metai);

  4) turi nustatytą 0–55 procentų darbingumo lygį;

  5) gavo motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką.

  …“

  „Sodros“ informacija, 2018 08 06
  .

  Valstybinio socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais
  .

  „Sodra“ apie naujas minimalių socialinio draudimo įmokų „grindų“ išimtis bei atsiradusią prievolę įmonei, sumokėti ir apdraustojo dalį už MMA nesiekiančią algą uždirbantį darbuotoją:

  „Sodros“ informacija, 2018 08 08
  .

Skip to content