• NORINTIEMS PATENTUOTI IŠRADIMUS SKIRTA DAR DIDESNĖ SUMA

  Savo intelektualinę nuosavybę norintys apsaugoti asmenys gali gauti paramą patentavimo išlaidoms padengti. Šiais metais suma patentavimui remti padidinta iki 830 tūkst. litų.

  Parama bus skirta Europos patento ir Patento pagal Patentinės kooperacijos sutartį gavimo išlaidoms apmokėti. Numatoma finansuoti 95 proc. tinkamų išlaidų. Kad būtų patogiau, išradėjai paramą galės gauti vienu iš trijų jiems priimtinu siūlomų būdų, t. y. išlaidos gali būti apmokamos avansu, parama teikiama apmokant pateiktas sąskaitas ar kompensuojamos anksčiau patirtos išlaidos.

  “Užpatentuoti išradimai ar jų pagrindu sukurtos inovatyvios prekės ir paslaugos yra apsaugotos nuo kopijavimo ir neteisėto naudojimo. Patentavimas padeda verslo atstovams kurti ir išlaikyti konkurencinius pranašumus”, – sakė Ūkio ministerijos Inovacijų ir žinių visuomenės departamento direktorius Almantas Danilevičius.

  Pasak A. Danilevičiaus, siekiant sėkmingai konkuruoti globaliu mastu, Lietuvai yra svarbu užtikrinti tarptautinę savo intelektinės nuosavybės apsaugą. Todėl Ūkio ministerija, atkreipdama dėmesį į patentavimo svarbą, patentavimui tarptautiniu mastu 2009 m. skyrė 812 tūkst. litų, padengė 41 patentavimo projekto išlaidas. Per visą dešimtmetį iki 2008 m. patentavimui skirta parama siekė vos 13 tūkst. litų.Parama patentavimui teikiama išradėjams ir įmonėms pagal Patentavimo rėmimo projektų grupės aprašą.

  Paraiškos priimamos iki š. m. spalio 29 d. 16 val. Lietuvos verslo paramos agentūroje (Gedimino pr. 38/2, LT-01104, Vilnius).Kvietimo teikti paraiškas dokumentacija yra paskelbta Ūkio ministerijos tinklalapyje http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_kryptys/pramone_ir_verslas/Paramos_teikimas/kvietimai/

  Daugiau informacijos:Indrė PliopaitėInovacijų ir žinių visuomenės departamentas Tel. (5) 241 3130El. p. i.pliopaite@ukmin.lt

Skip to content