• Nemokami seminarai apie žaliuosius viešuosius pirkimus

    Siekiant skatinti žaliuosius viešuosius pirkimus, perkančiosioms organizacijoms rengiami nemokami seminarai šia tema
    . Pirmasis seminaras vyks lapkričio 29 d. Aplinkos apsaugos agentūroje. Tokie pat seminarai bus surengti lapkričio 30, gruodžio 1 ir 2 dienomis. Seminaro metu bus aptartos žaliųjų pirkimų praktinio taikymo problemos, supažindinta su aplinkosauginiu ženklinimu ir aplinkos apsaugos vadybos sistema. Norintieji dalyvauti turėtų užsiregistruoti iki lapkričio 26 d. 14 val.

    Žaliasis viešasis pirkimas yra svarbi priemonė sprendžiant su klimato kaita, išteklių naudojimu susijusias problemas. Europos Sąjungos valstybėse prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai vidutiniškai sudaro 14 procentų BVP. Visų perkamų produktų gavybos, gamybos, naudojimo ir sunaikinimo ciklo metu daromas poveikis aplinkai. Taip didinama šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, aplinkos užterštumas, naikinama biologinė įvairovė, eikvojami gamtos ištekliai.

    Vykdydamos žaliuosius viešuosius pirkimus, perkančiosios organizacijos gali labai pasitarnauti aplinkos labui – padėti mažinti aplinkai daromą neigiamą poveikį, ją teršiančių dujų emisiją, taupyti lėšas viso produkto gyvavimo ciklo vertinimo požiūriu ir kt.

Skip to content