• Naujienos
  • Nauju „Technopolio“ dalininku tapo Kauno technologijos universitetas

    Viešoji įstaiga „Technopolis“ nuo šiol turės dar vieną dalininką – Kauno technologijos universitetą (KTU). Tam vasario 28 d. pritarė Kauno miesto taryba. Sėkmingai šiuolaikiškas technologijas ir inovacijas vystanti viešoji įstaiga iki šiol turėjo du dalininkus – Kauno miesto savivaldybės tarybą ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus. „Technopoliui“ su KTU įgyvendinus projektą „MTP „Technopolis“ MTEP infrastruktūros sukūrimas, įgyvendinant slėnio „Santaka“ programą (TECHNOPOLIS2)“ bus sukurta Santakos slėnio programoje numatyta eksperimentinė bazė, kuri sudarys galimybes diegti inovacijas ir aukšto lygio technologijas, skatins glaudesnį mokslo įstaigų ir verslo įmonių bendradarbiavimą. VšĮ „Technopolis“ ir KTU dar 2007-aisiais pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje sutarė bendradarbiauti Integruoto studijų, mokslo ir verslo centro (slėnio) „Santaka“ plėtros kryptyse vystant Universiteto inicijuoto slėnio „Santaka“ mokslo ir technologijų parką. Numatomi integralūs slėnio „Santaka“ veiklos etapai sąlygojo būtinybę KTU, kuris yra slėnio „Santaka“ vadovaujantis partneris, priimti į VšĮ „Technopolis“ dalininkus. Kauno miesto savivaldybės tarybai pritarus naujo dalininko priėmimui, pritarta tokiam balsų pasiskirstymui: Kauno miesto savivaldybei – 4 balsai, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams – 1 balsas, Kauno technologijos universitetui – 2 balsai, taip išlaikant Kauno miesto savivaldybės balsų daugumą, tuo pačiu įvertinant KTU, kaip mokslo ir studijų institucijos, svarbą mokslo, verslo ir savivaldos institucijų bendradarbiavimo pagrindu įgyvendinamai slėnio „Santaka“ programos sėkmei.

Skip to content