• Naujienos
 • Naujomis ES taisyklėmis šią vasarą užtikrinama geresnė poilsiautojų apsauga

  Nuo liepos 1 d. taikomos naujos kelionių paslaugų taisyklės
  užtikrins geresnes kelionės paslaugų paketus užsisakančių keliautojų vartotojų teises.

  Naujos taisyklės bus ne tik taikomos įprastiems poilsio kelionių paslaugų paketams; jomis apsaugomi vartotojai, užsisakantys kitas suderintas kelionės paslaugas, įskaitant pavyzdžiui, pačių susikurtus paketus, kai keliautojas pirkdamas vienoje vietoje (internetu arba ne) pasirenka ir derina skirtingus elementus. Naujomis taisyklėmis taip pat apsaugomi susiję kelionės paslaugų rinkiniai, kai keliautojas perka kelionės paslaugas vienoje prekybos vietoje, bet užsisako jas įvairiais būdais, arba, užsisakius vieną kelionės paslaugą vienoje interneto svetainėje, jam pasiūloma kitą paslaugą užsisakyti kitoje svetainėje.

  Pagrindiniai naujų taisyklių aspektai:

  • Aiškesnė informacija keliautojams. Verslo įmonės turi informuoti keliautojus, ar jiems siūlomas kelionės paslaugų paketas, ar susijęs kelionės paslaugų rinkinys, ir naudojant standartines informacines formas suteikti informaciją apie jų pagrindines teises. Įmonės turi pateikti aiškią informaciją apie kelionės paslaugų paketo ypatumus, jo kainą ir papildomas išlaidas.

  • Pinigų grąžinimas ir repatriacija bankroto atveju. Kelionės paslaugų paketus parduodančios bendrovės turi apsisaugoti nuo nemokumo. Ši garantija taikoma pinigų grąžinimui ir repatriacijai organizuotojų bankroto atveju. Ši garantija taip pat taikoma susijusiam kelionės paslaugų rinkiniui.

  • Aiškesnės taisyklės dėl atsakomybės. Jei kyla problemų, atsakingas yra kelionių paketo organizatorius, nepriklausomai nuo to, kas teikia kelionės pasaugas.

  • Didesnės teisės atšaukti kelionę. Pagal naujas taisykles keliautojai gali dėl bet kokios priežasties atšaukti savo poilsio kelionės paketą, sumokėję pagrįstą mokestį. Jie gali nemokamai atšaukti savo poilsio kelionę, jei paskirties vieta tampa pavojinga, pavyzdžiui, dėl karo ar gaivalinių nelaimių, arba jei kelionės paketo kaina padidinama daugiau negu 8 proc. lyginant su pradine kaina.

  • Apgyvendinimas, jei negalima įvykdyti kelionės atgal. Jei keliautojai negali grįžti iš poilsio vietos, pavyzdžiui, dėl gaivalinių nelaimių, jiems užtikrinamas apgyvendinimas (iki trijų nakvynių).

  • Pagalba keliautojams. Kelionės paketo organizatorius taip pat turi suteikti pagalbą sunkumų patiriantiems keliautojams, visų pirma parūpinti informaciją apie sveikatos paslaugas ir konsulinę pagalbą.

  • Aiškesnės taisyklės verslo įmonėms, lengvesnė tarpvalstybinė veikla. Verslo įmonėms dabar reikės visoje ES laikytis vieno taisyklių rinkinio dėl informacijos reikalavimų, atsakomybės ir kitų įsipareigojimų. Be to, visoje ES pripažįstamos nacionalinės nemokumo sistemos. Šios priemonės leis bendrovėms visoje ES vykdyti veiklą taip pat, kaip savo šalyje.

  Siekdama išplėsti apsaugą, užtikrinamą pagal 1990 m. ES kelionės paketų direktyvą
  , Komisija 2013 m. liepos mėn.
  pateikė pasiūlymą, kurį 2015 m. lapkričio mėn.
  oficialiai patvirtino Europos Parlamentas ir valstybės narės. Valstybės narės turėjo iki 2018 m. sausio 1 d. perkelti naująsias taisykles į nacionalinę teisę. Nuo liepos 1 d. šios taisyklės taikomos valstybėse narėse.

  Kaip tai veikia praktiškai – informacijos suvestinė yra ČIA

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4293_lt.htm

Skip to content