• Naujienos
 • Naujoji Saugių darbo vietų kampanija: darbdaviai raginami imtis veiksmų, o darbuotojai – bendradarbiauti

  Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) visoje Europoje pradeda naują dvejų metų Saugių darbo vietų kampaniją „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“. Darbo vietos Europos Sąjungoje (ES) yra saugesnės ir sveikesnės nei anksčiau, tačiau kasmet jose vis dar įvyksta 6,9 mln. nelaimingų atsitikimų, o milijonai žmonių kenčia nuo su darbu susijusių ligų. Žmonių kančių dėl prastos saugos ir sveikatos darbe neįmanoma įvertinti, bet ekonominės sąnaudos siekia 490 mlrd. eurų per metus, t. y. daugiau nei pusė ES finansų krizės problemoms spręsti skirto gelbėjimo fondo lėšų. Lietuvoje kasmet įvyksta apie 150 sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, o vien pernai dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo priskaičiuotų išmokų suma buvo apie 44 mln. litų (neaudituoti duomenys).

  Šios kampanijos atidarymo renginyje Briuselyje už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas ES Komisijos narys László Andor, kartu su EU-OSHA direktore dr. Christa Sedlatschek ir Danijos užimtumo ministerijos nuolatiniu sekretoriumi Bo Smith, paragino darbuotojus bendradarbiauti diegiant ilgalaikius rizikos prevencijos principus Europoje.

  EU-OSHA Lietuvos ryšių punkto koordinatorė Nerita Šot teigia, jog ir Lietuvoje naująja kampanija bus pabrėžiama iniciatyvaus vadovavimo ir darbuotojų dalyvavimo gerinant saugą ir sveikatą darbo vietoje svarba. „Kampanijos metu renginiais ir susitikimais skatinsime įmonių vadovų ir darbuotojų bendradarbiavimą mažinant riziką darbe, kviesime visų lygių organizacijas ir įmones, socialinius partnerius įsitraukti į kampaniją, dalinsimės gerąja patirtimi – Lietuva turi ir teigiamų pavyzdžių“, kampaniją trumpai pristato N. Šot.

  Iš neseniai EU-OSHA atliktos visoje Europoje vykdytos apklausos darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais
  rezultatų galima tikėtis, kad kampanija bus sėkminga. Apklausa parodė, kad apskritai ES darbuotojai (74 %) yra įsitikinę, kad sveikatos ar saugos darbe problema, apie kurią pranešta vadovui, bus išspręsta; dauguma europiečių (67 %) mano esantys gerai informuoti apie sveikatą ir saugą darbe.

  Daugumos Lietuvoje apklaustųjų nuomone, darbo saugos ir sveikatos problemas iškėlus darbovietėje, į jas būtų atsižvelgta (52 % tuo visiškai įsitikinę, 24 % labiau įsitikinę, nei neįsitikinę), taip pat dauguma mano esantys informuoti apie saugos ir sveikatos pavojus darbovietėje (24 % labai gerai informuoti, 48 % gana gerai informuoti). Taip pat, svarstant galimybes pavėlinti pensijinį amžių, įdomu paminėti, jog net 89 % darbuotojų, apklaustų Lietuvoje, laiko vadovavimąsi gera saugos ir sveikatos praktika labai ar pakankamai svarbiu veiksniu ilginant darbingą amžių. Pagal šiuos rodiklius Lietuva Europos kontekste yra daugmaž per vidurį.

  Tyrimais patvirtinta, kad nepriklausomai nuo organizacijos dydžio, vadovų iniciatyva ir aktyvus darbuotojų dalyvavimas yra būtinos sąlygos siekiant sėkmingai rūpintis darbuotojų sveikata ir sauga. Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką (ESENER)
  rodo, kad darbuotojų dalyvavimas kartu su vadovybės parama padeda pasiekti daug geresnius darbuotojų saugos ir sveikatos rodiklius. Įmonės, kuriose darbuotojai aktyvūs ir bendradarbiauja su iniciatyvia vadovybe, 10 kartų dažniau būna parengusios darbuotojų saugos ir sveikatos politiką. Tokiu atveju darbuotojų sveikatos ir saugos stiprinimo priemonės laikomos veiksmingesnėmis.

  Kampanija aprėpia įvairią veiklą nacionaliniu ir Europos lygmeniu, įskaitant 11-ąją Europos gerosios praktikos apdovanojimų konkursą. Apdovanojimų ceremonijoje 2013 m. balandžio mėn. bus pristatyti geriausi vadovų ir darbuotojų bendradarbiavimo mažinant riziką pavyzdžiai. Apdovanojimus rengia EU-OSHA bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir Europos Sąjungai pirmininkaujančiomis valstybėmis, ir jau dabar galima teikti pasiūlymus per EU-OSHA nacionalinius ryšių punktus (http://osha.europa.eu/en/campaigns/competitions/good-practice-award_2012-2013/
  ).

  Nacionaliniu lygmeniu kampanijai vadovaus EU-OSHA nacionaliniai ryšių punktai ir oficialūs kampanijos partneriai. Norėdami parsisiųsti oficialų kampanijos vadovą ir kitą kampanijos medžiagą (pristatymus, leidinius ir reklaminę medžiagą 24 kalbomis) bei sužinoti apie visoje Europoje vyksiančius kampanijos renginius, apsilankykite 2012–2013 m. Saugių darbo vietų kampanijos svetainėje: www.healthy-workplaces.eu

  2012–2013 m. Saugių darbo vietų kampanija „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“ vyksta decentralizuotai, ja siekiama padėti nacionalinėms valdžios institucijoms, įmonėms, organizacijoms, vadovams, darbuotojams, jų atstovams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams bendromis jėgomis stiprinti saugą ir sveikatą darbe. Kampanija remia įvairią veiklą nacionaliniu ir Europos lygmeniu, įskaitant nacionalinių partnerių susitikimus ir seminarus. Kampanijoje ypač raginamos dalyvauti mažesnės įmonės. www.healthy-workplaces.eu

  Svarbiausios datos

  • Kampanijos pradžia: 2012 m. balandžio 18 d.

  • Europos saugos ir sveikatos darbe savaitės 2012 ir 2013 m. spalio mėn.

  • Gerosios praktikos apdovanojimų ceremonija: 2013 m. balandžio mėn.

  Aukščiausio lygio susitikimas saugių darbo vietų klausimais: 2013 m. lapkričio mėn.

Skip to content