• Naujienos
 • Naujas socialinis modelis lems valstybės konkurencingumą ir ateitį

  Naujas socialinis modelis lems valstybės konkurencingumą ir ateitį

  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai palaiko naujo socialinio modelio koncepcijos projektą, nes tai esminė sąlyga Lietuvos konkurencingumui išlaikyti ir didinti.

  „Nemanome, kad pasiūlytas modelis yra netobulintinas, tačiau reikia diskutuoti ir stengtis visą jį patvirtinti, – sako asociacijos generalinis direktorius Rimantas Šidlauskas. – Galbūt tikslinga kai kurių nuostatų įsigaliojimą išdėstyti tam tikrais etapais, skirtingu laiku. Asociacija ir rūmai pasiryžę aktyviai dalyvauti ir dalyvauja diskusijose dėl šio modelio, teikia pasiūlymus.“

  Kartu asociacija pabrėžia, kad dabarties realijų neatitinkančio darbo kodekso neįmanoma visavertiškai pakeisti ir priimti atsietai nuo kitų socialinio modelio sudedamųjų – socialinio draudimo bei užimtumo. Tai yra visuma – su tarpusavio sąsajomis ir pasekmių amortizacija tarp atskirų segmentų. Rūmai pasisako už konstruktyvų dialogą ir prieš populizmą, kai iš konteksto ištraukiama atskira norma (pavyzdžiui motinystės atostogų trumpinimas) ir pateikiama kaip blogybė. Valstybės įsipareigojimai turi būti realūs ir padengti ištekliais, realiai įgyvendinami.

  „Verslas ir toliau galėtų gyventi su egzistuojančiu darbo santykių reglamentavimu, tačiau svarbiau – konkurencingumas ir valstybės ateitis, patrauklumas investuotojams. Visi turime rūpintis, kad būtų sukurtos tokios sąlygos ir tokia verslo santykių ir investicijų aplinka, kuri garantuotų biudžeto bei socialinio draudimo įplaukas bei valstybės įsipareigojimų vykdymą ateityje“, – sako R. Šidlauskas.

  Rūmų asociacija parengė ir pateikė savo pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Trišalei tarybai.
Skip to content