• Naujienos
 • Naujai įsteigta asociacija „GS1 Lithuania“ toliau administruos GS1 sistemą Lietuvoje

  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei juos vienijanti asociacija kartu su Lietuvoje veikiančiomis prekybos bei gamybos įmonėmis įsteigė asociaciją „GS1 Lithuania“, kurios pagrindiniai tikslai yra vienyti GS1 sistemos naudotojus, atstovauti Lietuvoje tarptautinę GS1 organizaciją bei teikti Lietuvoje GS1 sistemos administravimas paslaugas.

  GS1 pateikia numeravimo sistemą, skirtą identifikuoti prekes, paslaugas, turtą ir lokaciją automatizuotiems ir saugiems tiekimo grandinės procesams. Ji suteikia galimybę, naudojantis GS1 numerių pagrindu sukurtais brūkšniniais kodais, automatizuoti atsiskaitymą ir apskaitą mažmeninėje prekyboje, transporto, logistikos bei daugelyje kitų sektorių. GS1 yra plačiausiai naudojami tiekimo grandinės standartai pasaulyje, jais gali naudotis įvairiausi vartotojai – tiek multinacionalinės įmonės, tiek smulkaus ir vidutinio verslo atstovai bei fiziniai asmenys. 108 GS1 narės organizacijos visame pasaulyje atstovauja savo šalių gamintojus ir prekybininkus.

  Visi naujosios asociacijos „GS1 Lithuania“ steigimo veiksmai buvo suderinti su tarptautine organizacija GS1 AISBL, kuri iš karto po teisinės asociacijos „GS1 Lithuania“ registracijos, patvirtino jai narystės GS1 tarptautinėje organizacijoje teisių perdavimą ir suteikė teises teikti paslaugas, paženklintas GS1 prekių ženklu, administr uoti GS1 sistemą Lietuvoje bei išduoti prekių ir paslaugų kodus su Lietuvos Respublikai priskirtu prefiksu 477.

  Naujai įsteigtai asociacijai „GS1 Lithuania“ Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai delegavo funkcijas, susijusias su prekių numeravimu ir kodavimu pagal GS1 sistemos reikalavimus, numatytas LR prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymu, o Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (LPPARA) perleido narystės teises tarptautinėje GS1 AISBL organizacijoje.

  Kadangi GS1 sistemos administravimo teisės perduotos naująjai asociacijai „GS1 Lithuania“, sistemos naudotojams reikėtų atnaujinti sutartis dėl GS1 sistemos naudojimo. Tai jie gali padaryti susisiekę su asociacija „GS1 Lithuania“.

  Visos GS1 sistemos naudojimo sąlygos – mokesčių dydžiai ir taikoma nuolaidų sistema – buvo suderintos su tarptautine GS1 organizacija pagal jos reikalavimus ir iš esmės liko nepakitusios, o esami pakeitimai atlikti remiantis LR Konkurencijos Tarybos rekomendacijų pagrindu.

  Iki naujos sutarties su asociacija „GS1 Lithuania“ pasirašymo GS1 sistemos naudotojams LPPARA suteikti GS1 sistemos kodai išlieka galiojantys ir iki naujos sutarties pasirašymo atlikti mokėjimai LPPARA už GS1 sistemos naudojimą bus laikomi tinkamai įvykdytais įsipareigojimais. Sudarius naują sutartį dėl GS1 sistemos naudojimo su asociacija „GS1 Lithuania“, sutartis, sudaryta su LPPARA, bus laikoma pasibaigusia.Visi GS1 naudotojai kviečiami tapti asociacijos „GS1 Lithuania“ nariais bei tokiu būdu dalyvauti jos valdyme ir sprendimų priėmime.

Skip to content