• Naujienos
 • Nauja Koncesijų įstatymo redakcija

  Seimas priėmė Ūkio ministerijos parengtą Koncesijų įstatymo naują redakciją, kuri padės užtikrinti efektyvų ir skaidrų koncesijų suteikimą Lietuvoje. Taip pat šiuo įstatymo pakeitimu Europos Sąjungos direktyva dėl koncesijos sutarčių suteikimo bus perkelta į Lietuvos nacionalinę teisę.

  Pasak ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus, priimta nauja Koncesijų įstatymo redakcija prisidės prie skaidrumo didinimo ir procesų efektyvinimo, ypač investicijų srityje. Įstatyme, siekiant didinti koncesijų instituto patrauklumą, yra įtvirtinama galimybė koncesijas suteikti konkurencinio dialogo būdu, pvz., kai paslaugos arba darbai, dėl kurių yra numatoma koncesija, apima inovatyvius ar projektinius sprendinius, dėl specifinių aplinkybių, susijusių su paslaugų ar darbų pobūdžiu, sudėtingumu, teisine ar finansine prigimtimi arba tenkančia rizika ir pan.

  Be to, kartu su įstatymu teikiamu Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymo projektu įtvirtinama asmeninė pažeidimus padariusių asmenų (koncesijas suteikiančiųjų institucijų vadovams, komisijos nariams ir kitiems asmenims) atsakomybė ir numatyta piniginė bauda.

  Priimtame įstatyme įteisinamos dvi skirtingos koncesijų rūšys – darbų koncesija ir paslaugų koncesija. Toks reglamentavimas, kai yra aiškiai apibrėžiamos koncesijų rūšys, koncesijų santykiams suteiks daugiau aiškumo.

  Koncesijos sutarties trukmė neribojama, ją nustatys suteikiančioji institucija, atsižvelgdama į reikalaujamus darbus ar paslaugas.

  Įstatyme nustatoma nauja derybų tvarka. Į derybas bus kviečiamas ir antroje dalyvių sąrašo vietoje esantis dalyvis, jeigu jo pasiūlymas yra panašus į dalyvio, kurio pasiūlymui suteiktas aukščiausias įvertinimas, pasiūlymą ir jų įvertinimas skiriasi ne daugiau kaip 15 procentų.

  Įstatymu įtvirtinama koncesininko pareiga užtikrinti, kad subrangovai, kuriuos pasitelkia ekonominės veiklos vykdytojai, vykdydami koncesijos sutartį, laikytųsi pagrindinių koncesijos suteikimo principų ir tikslų.

  Koncesijų įstatymas įsigalios 2018 m. sausio 1 d.

Skip to content