• Nauja Kauno verslo moterų tinklo vadovė – Saulė Motiejūnienė

    Nauja Kauno verslo moterų tinklo vadovė – Saulė Motiejūnienė

    Balandžio 27 d. įvyko visuotinis Kauno verslo moterų tinklo narių susirinkimas. Kauno branduolio vadovė Fausta Puzanovienė (UAB „Metga“ generalinė direktorė), tinklui vadovavusi nuo 2008 m., nusprendė lyderės vairą perleisti į kitas rankas. F. Puzanovienė pasidžiaugė aktyvia tinklo veikla ir nuveiktais darbais bei naujų polėkių ir idėjų palinkėjo naujai pirmininkei, ilgametei tinklo narei, UAB „Linolitas“ įmonės direktorei Saulei Motiejūnienei.

    S. Motiejūnienė pristatė naujos valdybos nares: tai UAB „Ispado“ direktorė Ina Tursienė, UAB „Aša“ direktorė Živilė Vaitkūnienė, UAB „Tuvlita“ Kauno skyriaus direktorė Eglė Makselytė ir VšĮ „Informacijos technologijų mokymo centras“ direktorė Skaidra Vaicekauskienė. Taip pat apžvelgė tinklo narių anketas, kurios prieš susirinkimą buvo išplatintos kolegėms siekiant išsiaiškinti, kokie yra moterų lūkesčiai ir Verslo moterų tinklo veiklos tikslai. Paaiškėjo, kad visos moterys tikisi naujų pažinčių, naujų idėjų, gerosios patirties pasidalinimo ir smagaus bendravimo bei bendradarbiavimo.

    Po susirinkimo UAB „Ispado“ vadovė Ina Tursienė pristatė Pasaulinės sveikatingumos dienos idėją (Global Wellness Day
    ) ir pakvietė tinklo nares prisijungti prie šios dienos minėjimo Lietuvoje birželio 13 d.Skip to content