• Nauja Europos Komisijos iniciatyva bus remiamas jaunimo judumas ir mokymasis

    Kovo 27 d. Europos Komisija pristatė programos „Erasmus+“ iniciatyvą „Move2Learn, Learn2Move
    „, pagal kurią bus aktyviau remiamas jaunų europiečių mokymasis ir judumas darniojo transporto priemonėmis.

    Įgyvendinant „Move2Learn, Learn2Move“ iniciatyvą bent 5 tūkst. Europos jaunuolių darniojo transporto priemonėmis galės nukeliauti į kitą ES šalį. Iniciatyva galės pasinaudoti programoje „eTwinning“, kuri įvairių Europos šalių mokytojams ir moksleiviams suteikia galimybę naudojantis internetine platforma rengti bendrus projektus, dalyvaujančios šešiolikmečių ir vyresnių moksleivių klasės. Geriausių projektų laimėtojai galės keliauti nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. iki 2018 m. gruodžio mėn. Kelionės datą jie galės pasirinkti patys. Moksleiviai keliaus kartu su klase kaip į mokyklinę kelionę arba vieni – tai nuspręs tėvai ir mokytojai. Atrenkant geriausius projektus svarbus kriterijus bus socialinė įtrauktis. Rinktis galima iš visų transporto rūšių, vežėjų ir maršrutų, atsižvelgiant į darnumo kriterijus ir į iniciatyvoje dalyvaujančių moksleivių kelionės vietas.

    Ši vienkartinė iniciatyva yra susijusi su programos „Erasmus“ 30-mečiu ir dera su dviem pagrindiniais Komisijos prioritetais: aktyviau remti Europos jaunimą ir palengvinti ES piliečių judumą, visų pirma mažataršį judumą.

    Daugiau informacijos

Skip to content