• Nauja apklausa atskleis Rūmų narių lūkesčius

  Siekdami sustiprinti grįžtamąjį ryšį su Rūmų bendruomene, išsiaiškinti narių nuomonę apie Rūmų veiklą, teikiamas paslaugas, jų kokybę, taip pat norėdami išryškinti verslo bendruomenės lūkesčius, rengiame narių apklausą.

  Anketoje prašoma atsakyti į klausimus apie Rūmų veiklos efektyvumą organizuojant verslo savivaldą (Rūmų įtaką priimant ir tobulinant įstatymus ir savivaldos sprendimus, Rūmų vaidmenį atstovaujant verslo interesams, bendradarbiavimą su partneriais), įvertinti paslaugas (verslo pasiūlymus, tarptautinius ryšius, seminarus ir mokymus, dokumentų išdavimą), klubinę veiklą. Keletas klausimų skiriama komunikacijai su Rūmais, teiraujamasi dėl nariams patogiausių informacijos gavimo būdų.

  Viena svarbiausių apklausos dalių – Rūmų narių lūkesčiai ir siūlymai. Tobulinant vykdomus darbus ir teikiamas paslaugas, siekiama sužinoti, ar nariai pageidautų aktyvesnio dalyvavimo atstovaujant verslo interesams, aktyvesnės veiklos verslo pasiūlymų srityje, ekspertinės veiklos, naujų seminarų temų, glaudesnio neformalaus bendravimo tarp narių ir kt.

  Anketą galima užpildyti interneto svetainėje http://www.publika.lt/apklausa-15-4d7894246449f.html
  .

  Anketa siunčiama įmonių vadovams elektroniniu paštu.

  Laukiame atsakymų iki balandžio 6 d. Tik glaudžiai bendradarbiaudami galėsime tiksliau nustatyti pagrindines ir aktualiausias veiklos kryptis stiprinant verslo savivaldą, efektyvinant Rūmų veiklą, teikiant paslaugas ir ieškant naujų veiklos nišų.

Skip to content