• Naujienos
 • Nacionalinis susitarimas dėl būtinų reformų šalies pažangai

  Nacionalinio susitarimo projekte yra numatyti šie ilgalaikei pažangai būtini reformų tikslai:

  1. Viešojo sektoriaus efektyvumo ir viešųjų paslaugų kokybės didinimas.
  2. Socialinio dialogo stiprinimas.
  3. Švietimo kokybės, efektyvumo ir mokymosi visą gyvenimą užtikrinimas.
  4. Mokesčių sistemos suderinamumo užtikrinimas.
  5. Šalies konkurencingumo didinimas.

  Dėl nacionalinio susitarimo turinio pasiūlymus liepos pabaigoje pateikė Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

  Tikslas Nr. 1 „Didinti viešojo sektoriaus efektyvumą ir viešųjų paslaugų kokybę“

  Pasiūlymas papildyti:

  „Viešasis sektorius ir valstybinės institucijos neturi dirbtinai dubliuoti verslo savivaldos organizacijų. Valstybinės institucijos neturi siekti verslauti. Bet kokios vykdomos reformos privalo būti pagrįstos kaštų ir naudos analize. Įstatymai ir kiti teisės aktai, liečiantys regionų plėtrą, turi būti įvertinti regionų plėtrai ir ateičiai poveikio požiūriu“.

  Tikslas Nr. 5 „Didinti šalies konkurencingumą“

  Pasiūlymas papildyti:

  „Kad Lietuva būtų konkurencinga ir patraukli valstybė, ji turi būti suvokiama ir pristatoma kaip regiono dalis. Į tai turi būti atsižvelgiama nustatant PVM, akcizų dydžius, apmokestinamas ar neapmokestinamas veiklas, mokesčių lengvatas ir tt.“

  „Naujai įsikūrusioms smulkioms ir vidutinėms įmonėms, ypač regionuose, taikyti mažiausiai vienerių metų mokesčių moratoriumą“.

  „Užtikrinti konkurencingas energijos kainas pramonei ir reikiamą energijos kokybę (šiandien, oficialiais duomenimis 15 ES valstybių elektros energiją pramonei tiekia pigiau. Lietuvoje pramonė sunaudoja 71 % visos energijos. Pagal elektros kokybę – tiekimo trūkius, taikomus standartus, voltažo šokinėjimą – Lietuva yra tarp 5 nekokybiškiausių ES). Verslui nesuvokiamas ir nepriimtinas Energetikos ministerijos sprendimas 2014-2020 m. struktūrinių fondų lėšas nukreipti ne elektros energijos kokybei gerinti, bet energijos apskaitos modernizavimui.“

  Nacionalinį susitarimą pasirašo Vyriausybė, darbdavių organizacijos, profesinės sąjungos. Šį susitarimą pasirašiusios šalys įsipareigoja jį įgyvendinti vadovaudamosi geros valios, sąžiningumo, pasitikėjimo ir konstruktyvaus dialogo principais. Planuojama susitarimą pasirašyti 2017 m. rugsėjo – spalio mėnesiais.

  Informaciją parengė: Daiva Vyšniauskienė, verslo savivaldos koordinatorė, daiva.vysniauskiene
  @chamber.lt
  , 8687 36240.

Skip to content