• Naujienos
 • N. Šėža toliau vadovaus Verslo vadovų klubui

  N. Šėža toliau vadovaus Verslo vadovų klubui

  Antrus metus veikiantis Kauno PPA rūmų Verslo vadovų klubas balandžio 10 d. rinkosi į visuotinį klubo ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą. Jame dalyvavo 30 klubo narių iš 35.

  Sveikinimo žodį tarė rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, linkėdamas klubo visokeriopos sėkmės klubinėje veikloje ir nesibaigiančio idėjų srauto. Klubo vadovas Nerijus Šėža įteikė vardines klubo nario korteles.

  Pagrindinis susirinkimo darbotvarkės klausimas – klubo vadovo pristatyta veiklos metinė ataskaita pagal patvirtintus veiklos tikslus: stiprinti verslo bendruomenės etiką ir kultūrą; kelti klubo narių kompetenciją įvairiose srityse bei skatinti glaudų verslo struktūrų ir vykdančiosios valdžios bendradarbiavimą.

  Klubo vadovas Nerijus Šėža pristatė nuveiktus darbus bei priminė diskutuotas temas, sulaukusias didžiausio dėmesio.

  Klubo narys Saulius Mikalauskas (UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“ generalinis direktorius) inicijavo diskusiją dėl vieno iš klubo užsibrėžtų tikslų – glaudaus verslo struktūrų ir vykdančiosios valdžios bendradarbiavimo skatinimo. Nutarta ateinančiais metais daugiau padirbėti siekiant šio tikslo. Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis pasiūlė per klubo veiklą skatinti partnerystę tarp verslo atstovų ir mokslo institucijų.

  Klubo praėjusių metų veikla įvertinta 9,5 balo iš 10. Nerijus Šėža trečiai kadencijai iš eilės išrinktas KPPA rūmų Verslo vadovų klubo vadovu. Jo kandidatūrai pritarta vienbalsiai.

  Valdybos nariais išrinkti Skaidra Vaicekauskienė (VšĮ „Informacijos technologijų mokymo centras“ direktorė), Ramūnas Dirvelis (UAB „Inida“ direktorius), Egidijus Šileika ( UAB „Romasta group“ generalinis direktorius), Antanas Jankūnas (UAB „Sekasoft“ direktorius), Giedrius Bučas (UAB „Interjero elementai“ direktorius) bei Genadijus Laškovas (UAB „Verslo aljansas“ generalinis direktorius). Palyginti su praėjusios kadencijos valdybos sudėtimi, nauju valdybos nariu tapo Genadijus Laškovas.


Skip to content