• Mokymai meistrams tęsis

  Mokymai meistrams tęsis

  Baigėsi antras ES Erasmus+ programos projekto „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“
  mokymų etapas. Projekte buvo apmokomi meistrai, atsakingi už mokinių mokymo darbo vietoje organizavimą įmonėse ir profesinio mokymo institucijose. Dviejų dienų mokymai 120-čiai verslo įmonių ir profesinio mokymo meistrų vyko Marijampolės profesinio rengimo centre, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje, Panevėžio profesinio rengimo centre, Alytaus profesinio rengimo centre ir Telšių regioniniame profesinio mokymo centre.

  Mokymų dalyviai klausė pateikiamos informacijos apie pameistrystę Lietuvoje – turimą patirtį, įstatyminę bazę, kurią Lietuvoje dar reikia tobulinti. Taip pat dalijosi patirtimi, nagrinėjo konkrečius klausimus, dalyvavo bendrose veiklose, kurių tikslas – bendras suvokimas apie Lietuvoje vis dar naują mokymo(si) formą ir profesinio mokymo įstaigų ir įmonių bendradarbiavimas, siekiant padėti jaunam specialistui greičiau įgyti teorinių ir praktinių profesinių žinių ir gebėjimų.

  Šiuo metu rengiama Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo formos tvarka, pagal kurią įmonės profesijos meistras turi būti išklausęs profesijos meistrams skirtą pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Į jį įeina 16 kontaktinių valandų. Kviečiame išnaudoti puikią galimybę ir dalyvauti kitame mokymų etape rudenį. Mokymai bus organizuojami Kaune, Vilniuje, Elektrėnuose, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Utenoje.

  Platesnė informacija dėl dalyvavimo mokymuose – Aušra Misonė, Kauno PPA rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė, ausra.misone@chamber.lt
  , tel. (8 37) 206 679.Skip to content