• Naujienos
 • Mokslo tiriamoji veikla 2010 m

  Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad 2010 m. šalyje mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbams buvo skirta 755,6 mln. litų. Palyginti su 2009 m., išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai sumažėjo 9,4 mln. litų, arba 1,2 procento, ir sudarė 0,79 procento šalies bendrojo vidaus produkto (2009 m. – 0,83%).

  Kaip ir 2009 m., daugiausia išlaidų MTEP darbams skirta aukštojo mokslo sektoriuje – 402,3 mln. litų, arba 53,2 procento visų MTEP išlaidų 2010 m., verslo įmonių sektoriuje – 220,3 mln. litų (29,2%), valdžios sektoriuje – 133,0 mln. litų (17,6%). Per metus 13 procentų (53,5 mln. Lt) sumažėjo MTEP projektų finansavimas valdžios lėšomis, o finansavimas verslo lėšomis išaugo 13,2 procento (21,3 mln. Lt). Ypač išaugo MTEP projektų finansavimas iš užsienio (50,5% – nuo 100,4 mln. Lt 2009 m. iki 151 mln. Lt 2010 m.).

  2010 m. MTEP išlaidų santykis su BVP aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose sudarė 0,56 procento (2009 m. – 0,63%). Verslo sektoriuje MTEP išlaidų santykis su BVP sudarė 0,23 procento (2009 m. – 0,2%).

  2010 m. MTEP projektų darbo užmokesčiui buvo skirta 410,7 mln. litų, arba 54,4 procento visų MTEP išlaidų, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms – 344,9 mln. Lt (45,6%). Palyginti su 2009 m., darbo išlaidos sumažėjo 30,3 mln. litų, arba 6,9 procento. Daugiausia lėšų MTEP darbuotojų darbo užmokesčiui skyrė aukštojo mokslo institucijos – 238,9 mln. litų, arba 59,4 procento visų MTEP išlaidų aukštojo mokslo sektoriuje. Verslo sektoriuje MTEP darbuotojų darbo užmokesčiui skirta 39,7 procento visų verslo sektoriaus MTEP išlaidų, arba 87,5 mln. litų.

  Didžiausią MTEP išlaidų dalį pagal finansavimo šaltinius sudarė valdžios lėšos – 47,5 procento, verslo įmonių lėšos – 24,1 procento, užsienio lėšos – 20 procentų, aukštojo mokslo ir ne pelno institucijų lėšos – 8,4 procento.

  Verslo sektoriuje MTEP daugiausia lėšų skyrė informacijos ir ryšių (48,5 mln. Lt), finansinio tarpininkavimo (43,0 mln. Lt), žmonių sveikatos priežiūros (22,3 mln. Lt) ir kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos įmonės (15,4 mln. Lt). Specializuotos, mokslinių tyrimų ir taikomosios, veiklos įmonės 2010 m. MTEP skyrė 16,0 mln. litų.

  2010 m. MTEP projektuose dalyvavo 18,3 tūkst. darbuotojų, 6,3 tūkst. jų turėjo mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą. Nors 2010 m. sumažėjo bendras darbuotojų, užsiimančių MTEP veikla, skaičius (daugiausia dėl aukštojo mokslo institucijų reorganizacijos), verslo sektoriuje jis padidėjo 33,7 procento.

  1000 darbo jėgos teko 11 MTEP veikloje dalyvaujančių darbuotojų. Aukštojo mokslo ir valdžios institucijose MTEP veikloje dalyvavo 15,4 tūkst. darbuotojų, iš jų 6,2 tūkst. tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą. Verslo sektoriuje – 2,9 tūkst. darbuotojų, iš jų 163 tyrėjai, turintys mokslo laipsnį. Tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį, skaičius verslo sektoriuje per metus sumažėjo 8 procentais.

  Aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuje vyresni nei 65 metų tyrėjai, turintys mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą, sudarė 12,1 procento. Verslo sektoriuje vyresni nei 65 metų tyrėjai ir inžinieriai sudarė 1,6 procento.

  Statistiniai MTEP tyrimai atliekami kasmet, apklausiamos atrinktos gamybos ir paslaugų įmonės (A–U sekcijos pagal EVRK 2 red.), kuriose dirba 10 ir daugiau darbuotojų ir visos įmonės, kurių pagrindinė veikla įvardijama kaip mokslo tiriamoji, taip pat aukštojo mokslo bei valdžios institucijos, užsiimančios mokslo tiriamąja veikla.

  1 lentelė. Bendrosios MTEP išlaidos pagal sektorius ir finansavimo šaltinius 2006–2010 m. Mln. litų

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  Iš viso

  657,8

  803,1

  890,1

  765,0

  755,6

  Verslo lėšos

  172,2

  196,9

  190,8

  161,0

  182,3

  Valdžios lėšos (be aukštojo mokslo)

  352,6

  384,4

  494,5

  412,6

  359,1

  Aukštojo mokslo sektoriaus lėšos

  35,0

  60,2

  64,2

  88,8

  61,7

  Ne pelno institucijų lėšos

  3,7

  4,3

  2,6

  2,2

  1,4

  Užsienio lėšos

  94,3

  157,3

  138,0

  100,4

  151,1

  MTEP išlaidos, palyginti su BVP, %

  0,79

  0,81

  0,79

  0,83

  0,79*

  Aukštojo mokslo sektoriaus finansavimas

  323,7

  406,6

  472,9

  402,8

  402,3

  Verslo lėšos

  12,3

  13,4

  11,8

  9,7

  11,2

  Valdžios lėšos (be aukštojo mokslo)

  242,1

  273,6

  339,7

  278,0

  251,6

  Aukštojo mokslo sektoriaus lėšos

  34,3

  59,3

  62,5

  87,9

  61,0

  Ne pelno institucijų lėšos

  1,6

  0,6

  0,4

  0,7

  0,2

  Užsienio lėšos

  33,4

  59,7

  58,5

  26,5

  78,3

  MTEP išlaidos, palyginti su BVP, %

  0,39

  0,41

  0,42

  0,44

  0,42*

  Valdžios sektoriaus (be aukštojo mokslo) finansavimas

  150,3

  167,4

  205,8

  180,6

  133,0

  Verslo lėšos

  9,3

  4,2

  14,2

  10,9

  7,8

  Valdžios lėšos (be aukštojo mokslo)

  102,9

  105,0

  148,9

  128,1

  97,7

  Aukštojo mokslo sektoriaus lėšos

  0,5

  0,6

  1,2

  0,5

  0,6

  Ne pelno institucijų lėšos

  1,5

  3,2

  1,1

  1,1

  0,9

  Užsienio lėšos

  36,1

  54,4

  40,4

  40,0

  26,0

  MTEP išlaidos, palyginti su BVP, %

  0,18

  0,17

  0,18

  0,20

  0,14*

  Verslo sektoriaus finansavimas

  183,8

  229,1

  211,4

  181,6

  220,3

  Verslo lėšos

  150,6

  179,3

  164,8

  140,4

  163,3

  Valdžios lėšos (be aukštojo mokslo)

  7,6

  5,8

  5,9

  6,5

  9,8

  Aukštojo mokslo sektoriaus lėšos

  0,2

  0,3

  0,5

  0,4

  0,1

  Ne pelno institucijų lėšos

  0,6

  0,5

  1,1

  0,4

  0,3

  Užsienio lėšos

  24,8

  43,2

  39,1

  33,9

  46,8

  MTEP išlaidos, palyginti su BVP, %

  0,22

  0,23

  0,19

  0,20

  0,23*

  * – išankstiniai duomenys.

  2 lentelė. MTEP išlaidos pagal tikslinę paskirtį Mln. litų

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  Iš viso

  657,8

  803,1

  890,1

  765,0

  755,6

  Darbo apmokėjimo išlaidos

  323,9

  380,7

  457,3

  441,0

  410,7

  Kitos išlaidos

  222,8

  253,7

  267,6

  212,8

  205,6

  Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas

  111,1

  168,7

  165,2

  111,2

  139,3

  3 lentelė. MTEP darbuotojų pasiskirstymas pagal sektorius1

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  MTEP dalyvaujančių darbuotojų skaičius, tenkantis

  1000 gyventojų

  4,8

  5,5

  5,5

  5,5

  5,5

  1000 darbo jėgos

  10,3

  11,5

  11,5

  11,2

  11,2

  MTEP darbuotojai, iš viso

  16379

  18467

  18598

  18428

  18257

  aukštojo mokslo sektoriuje

  11752

  12872

  12997

  13309

  12640

  valdžios sektoriuje (be aukštojo mokslo)

  3066

  3072

  3023

  2971

  2744

  verslo sektoriuje

  1561

  2523

  2578

  2148

  2873

  Tyrėjai

  12013

  13393

  13518

  13827

  13849

  aukštojo mokslo sektoriuje

  9236

  10195

  10325

  10633

  10489

  valdžios sektoriuje (be aukštojo mokslo)

  1759

  1694

  1680

  1709

  1589

  verslo sektoriuje

  1018

  1504

  1513

  1485

  1771

  iš jų tyrėjai, turintys mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą

  5976

  6268

  6326

  6418

  6337

  aukštojo mokslo sektoriuje

  4815

  5070

  5137

  5230

  5223

  valdžios sektoriuje (be aukštojo mokslo)

  1026

  1032

  971

  1011

  951

  verslo sektoriuje

  135

  166

  218

  177

  163

  Technikai ir jiems prilyginti darbuotojai

  1687

  1951

  1978

  1837

  2148

  aukštojo mokslo sektoriuje

  692

  815

  800

  849

  836

  valdžios sektoriuje (be aukštojo mokslo)

  685

  730

  718

  661

  636

  verslo sektoriuje

  310

  406

  460

  327

  676

  Kiti MTEP darbuotojai

  2679

  3123

  3102

  2764

  2260

  aukštojo mokslo sektoriuje

  1824

  1862

  1872

  1827

  1315

  valdžios sektoriuje (be aukštojo mokslo)

  622

  648

  625

  601

  519

  verslo sektoriuje

  233

  613

  605

  336

  426

  1 Pagrindinėje darbovietėje dirbančių asmenų skaičius.

  Daugiau informacijos šia tema rasite interneto svetainės skyrelyje Statistika (teminės lentelės)
  , Rodiklių duomenų bazėje
  , spalio 28 d. – leidinyje „Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2010 m.“.

Skip to content