-->
  • Mokslo kavinės projekto uždarymas

    Iškilmingas Mokslo kavinės projekto uždarymas vyks Kauno Rotušėje

    2012m. gegužės 22 dieną.

    Renginyje dalyvaus daug garbingų svečių, mokyklų direktoriai bei mokinių ir mokytojų komandos, projekto renginiuose dalyvavę verslininkai, mokslininkai. Koncertuos Veršvų vidurinės mokyklos Mišrus choras „ALLEGRO“. Kalbės Kauno miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos biuro vedėjas Kęstutis Ignatavičius, asociacijos „Šviesuva“ tarybos pirmininkas akademikas Jurgis Brėdikis, prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė, prof. habil.dr. Robertas Jucevičius, projekto idėjos autorė dr. Valentina Šereikienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktorius dr. Vytautas Šileikis, asociacijos „Šviesuva“ prezidentas, UAB „Pirmas žingsnis“ direktorius/savininkas Algimantas Astrauskas ir kt..Mokslo kavinės uždaryme dalyvaus gausus būrys verslininkų. Verslo atstovai teiks geriausiems mokiniams pranešėjams dovanas, prizus pagal įvairias nominacijas.

    Vykdant mokslo kavinės projektą, mokiniams buvo sudaromos palankios sąlygos įsilieti į informacinę visuomenę (temos: verslumas, veiklumas, socialinė žmogaus atsakomybė, mokslo reikšmė versle, studijos, savanorystė, sveika gyvensena). Šio projekto metu gauta informacija leis mokiniams geriau suprasti save, visuomenės problemas, problemų priežastis. Rengėjai tikisi, kad projektas sužadins ne vieno projekto dalyvio ambicijas. Sena rytiečių patarlė byloja: „Mokytojas atveria duris, bet jūs turite įeiti patys“.

Skip to content