• Naujienos
 • Mokestinės lengvatos investicijoms

  Lietuva kuria palankiausią visoje Europos Sąjungoje (ES) mokestinį režimą investicijoms į mokslinius tyrimus, išradimų komercializavimą, naujas technologijas. Tam kelią atversiančius mokestinius pasiūlymus pristatė Premjeras Saulius Skvernelis ir finansų ministras Vilius Šapoka.

  5 proc. pelno mokesčio tarifas

  Siūloma nustatyti, kad iš pačios įmonės sukurto intelektinio turto, vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą (MTEP), komercializavimo uždirbtas pelnas būtų apmokestintas taikant itin palankų 5 proc. pelno mokesčio tarifą, kai šiuo metu šalyje tokiam pelnui taikomas standartinis – 15 proc. – pelno mokesčio tarifas.

  Planuojama, kad lengvata įsigalios nuo ateinančių metų.

  100 proc. lengvata investicijoms į technologinį atsinaujinimą

  Siekiant didinti produktyvumą, siūloma leisti įmonėms, vykdančioms investicinius projektus ir investuojančioms į technologinį atsinaujinimą, apmokestinamąjį pelną patirtomis išlaidomis susimažinti iki 100 procentų. Šiuo metu tokios įmonės apmokestinamąjį pelną patirtomis išlaidomis gali susimažinti perpus mažiau – iki 50 procentų.

  Planuojama, kad lengvata įsigalios nuo ateinančių metų.

  300 proc. lengvata mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai

  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) duomenimis, šiuo metu šalyje pelno mokestį apskaičiuojant taikoma lengvata, kai sąnaudos, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, patirtos vykdant MTEP, tris kartus atskaitomos iš pajamų – viena ženkliausių.

  Būtina sąlyga – MTEP darbai turi būti susiję su įmonės vykdoma įprastine ar numatoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba bus gaunama ekonominė nauda.

  Inovacijų skatinimui – 1 mlrd. ES investicijų

  Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programą, inovacijų kūrimui, diegimui, komercinimui ir taikymui – apie 1 mlrd. eurų ES lėšų.

Skip to content