• Mokestinė prievolė už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis

    Kovo 14 d. Seime surengtas neeilinis Aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kuriame buvo aptariamas itin svarbus klausimas gamintojams ir importuotojams, t.y. dėl mokestinės prievolės už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis, atsiradusios dėl UAB „Metrail“ išduotų ir Vilniaus RAAD panaikintų VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ bei VšĮ „Žaliasis taškas“ patvirtinimų apie pakuočių atliekų sutvarkymą. Posėdyje dalyvavo ir verslo poziciją atstovavo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų l. e. p. prezidentas, AB „Lietkabelis“ generalinis direktorius Sigitas Gailiūnas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas, UAB „Serfas“ direktorius Saulius Valunta. „Susitikimo metu buvo pasiektas susitarimas, kad deklaravimas atidėtas iki balandžio 20 d. Tikimasi, kad iki to laiko bus pasirašyta taikos sutartis tarp įmonių ir AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento. Laikysime ranką „ant pulso“, kad tai įvyktų“ – Saulius Valunta.

    Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų informacija: pasak S. Gentvilo (Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas), svarbiausias posėdžio rezultatas yra tai, kad reikalavimas sumokėti mokesčius dar kartą juos gavusioms įmonėms, kurių terminas taip pat baigiasi rytoj, atidedamas iki balandžio 20 d., t.y. kol bus pasirašyta taikos sutartis tarp įmonių ir Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento. Kol bus pasirašyta taikos sutartis, mokestinius reikalavimus gavusioms įmonėms rekomenduojama neatnaujinti deklaracijų už nesutvarkytas atliekas AM pavaldžioms institucijoms.

Skip to content