• Naujienos
 • MINISTERIJA TEIKIA PASIULYMĄ UŽ PIRMĄSIAS 7 LIGOS DIENAS MOKĖTI IŠ DARBDAVIO LĖŠŲ

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre kaupiamus duomenis teikia Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prašytą informaciją.

  Prašome Jūsų apsvarstyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktą siūlymą už pirmąsias 7 ligos dienas mokėti iš darbdavio lėšų ir to pasėkoje svarstyti galimybę sumažinti darbdavio mokamų įmokų dydį šios rūšies valstybiniam socialiniam draudimui. Pažymėtina, kad ligos pašalpos mokėjimo pakeitimais siekiama numatyti tokį teisinį reglamentavimą, kuris užtikrintų objektyvesnį pašalpų mokėjimo paskirstymą darbdaviams ir Valstybinio socialinio draudimo biudžetui, būtų surastas toks sprendimas, kuris neblogintų verslo sąlygų, bet kartu būtų sumažinta našta Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir nebloginant darbuotojų socialinio draudimo garantijų, būtų išlaikyta pusiausvyra tarp darbdavių ir valstybės interesų. Siekiant surasti visiems socialinio draudimo sistemoje dalyvaujantiems subjektams priimtiniausią sprendimą, prašome Jūsų išanalizavus pateiktą statistinę informaciją, pateikti ir savo siūlymus, kaip reikėtų tobulinti ligos socialinį draudimą.

  Kartu norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad 2010 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio metu patvirtintoje Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos koncepcijoje analizuojant esamą padėtį, buvo pastebėta, kad neretai netekto darbingumo kompensacijos ir netekto darbingumo pensijos yra dubliuojamos, tai yra mokamos už tą patį įvykį. Todėl Pirmojo pertvarkos etapo metu, siekiant sukurti finansiškai tvarią socialinio draudimo sistemą, sumažinti išmokų dubliavimąsi ir padidinti socialinių išmokų sistemos aiškumą, siūlyta peržiūrėti ir su socialiniais partneriais aptarti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo perspektyvas. Įvertinant tai, kad Jūs, verslo atstovai ir darbdaviai, savo veikloje taikote Ligos ir nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įstatymo nuostatas ir galbūt pastebite šios draudimo rūšies teisinio reglamentavimo trūkumus ar netikslumus, prašome Jūsų pateikti savo rekomendacijas, kaip, Jūsų manymu, reikėtų tobulinti nelaimingų atsitikimų darbe socialinį draudimą, kad būtų tenkinami visų socialinio draudimo subjektų interesai.

  Statistinę informaciją apie ligos pašalpų mokėjimą galite rasti čia:

  Laukiame Jūsų nuomonės aukščiau išdėstyta tema iki lapkričio 24 d. adresu andrius.verbyla@chambers.lt

Skip to content