• Naujienos
 • Migracijos funkcijų pertvarka ir užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje

  Migracijos funkcijų pertvarka ir užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje

  Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) parengtam ir birželio pradžioje Vyriausybei svarstyti pateiktam įstatymų paketui dėl migracijos funkcijų pertvarkos.

  „Jei Seimas pritartų pakeitimams, naujoji migracijos valdymo institucinė struktūra pradėtų veikti 2019-ųjų liepą“, – sako vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

  Pasiūlyti pakeitimai numato racionaliau paskirstyti funkcijas tarp migracijos politiką įgyvendinančių institucijų, tobulinti užsieniečių teisinės padėties teisinį reguliavimą, t. y. nustatyti efektyvesnes procedūras ir atsisakyti perteklinių, parengti teisinę bazę Lietuvos migracijos informacinės sistemos (MIGRIS) sukūrimui.

  Papildytas ir LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo projektas, kuriuo siūloma įgyvendinti pasiūlymus, susijusius su užsieniečių darbo Lietuvoje reguliavimu:

  • Užsieniečiui, turinčiam leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, būtų nustatyta galimybė keisti darbdavį ar darbo funkciją, dirbti pagal darbo sutartis keliems darbdaviams, kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos darbo kodekse, tuo pačiu būtų sumažintos galimybės piktnaudžiauti imigracijos tvarka (komandiruojamiems užsieniečiams būtų taikomas leidimo dirbti reikalavimas bei aiškiai įtvirtinta, kad užsieniečiai negali būti įdarbinami per laikinojo įdarbinimo įmones).

  • Projekte siūloma atsisakyti ir dalies perteklinių procedūrų bei reikalavimų. Pakeitimais planuojama nebenumatyti pareigos darbdaviams registruoti su užsieniečiu sudarytas darbo sutartis teritorinėje darbo biržoje, nes pagal darbo kodekso reikalavimus apie darbo sutarties sudarymą turi būti pranešta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui (tai sumažintų administracinę naštą trečiųjų šalių piliečius įdarbinantiems darbdaviams).

  • VRM taip pat siūlo šiuo metu ES valstybių narių piliečiams išduodamas popierines pažymas, patvirtinančias jų teisę gyventi Lietuvoje, pakeisti į kortelės formos pažymėjimus. Tai leistų ES valstybių narių piliečiams paprasčiau įgyti galimybes naudotis Lietuvoje teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.

  • Siūloma nustatyti ir įpareigojimą užsienietį į Lietuvos Respubliką atvykti kviečiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui pasirūpinti užsieniečio sveikatos draudimu ir atlyginti valstybės išlaidas, jeigu tokios būtų patirtos ne tik dėl užsieniečio išsiuntimo ar grąžinimo į užsienio valstybę (įskaitant apgyvendinimą ir išlaikymą), taip pat ir gydymo.

  Pagal LR vidaus reikalų ministerijos siūlomą modelį Migracijos funkcijos būtų įgyvendinamos keliais hierarchiniais lygiais:

  • būtų sukurta Migracijos komisija, sudaryta iš kelių ministrų ir vadovaujama vidaus reikalų ministro, kuri brėžtų migracijos gaires,

  • būtų suformuota stipri Migracijos reikalų grupė, kuri formuotų migracijos politiką.

  • Migracijos departamentas turėtų teritorinius padalinius, kuriuose būtų priimami daugelis šiuo metu Migracijos departamente sutelktų sprendimų. Taip būtų išvengta eilių.

  Konsolidavus trijų institucijų (Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Migracijos departamento prie VRM) resursus ir funkcijas būtų sukurta šiuolaikiška, efektyvi ir patikima už migraciją atsakinga įstaiga, atskaitinga VRM. Nelegalių migrantu kontrole toliau užsiimtų Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Įstatymų pakeitimų projektai Seimui bus teikiami rudens sesijai.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atstovaudami Rūmų narių interesams, taip pat ne kartą raštu kreipėsi į valdžios ir valstybės valdymo institucijas, organizavo du forumus, susitikimus su Seimo nariais ir Seimo Migracijos komisija ir VRM atstovais dėl užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo tvarkos lengvinimo, todėl džiugu, kad verslas yra girdimas ir pokyčiai vyksta.

  Jei turite pastabų ar pasiūlymų dėl užsieniečių įdarbinimo, prašome kreiptis į Daivą Vyšniauskienę, daiva.vysniauskiene@chamber.lt

  Parengta pagal Vidaus reikalų ministerijos informaciją

Skip to content