• Naujienos
 • Metiniame renginyje – didžiausias dalyvių skaičius

  Metiniame renginyje – didžiausias dalyvių skaičius

  Gruodžio 14 d. klube „Gargaras“ susirinko beveik 400 rūmų bendruomenės narių. Metiniame rūmų renginyje dalyvavo daugiausiai žmonių nei bet kada anksčiau.

  „Sveikinu visus renginio dalyvius, kurie dirba ir kuria Kauno regiono labui, savo indėliu prisideda prie pažangos, savo ir visuomenės gerovės kūrimo“, – kalbėjo Kauno PPA rūmų prezidentas B. Žemaitis.

  Pasak B. Žemaičio, 2012 metai verslui nebuvo blogi, gal tik pažymėti nerimo šešėlio dėl euro zonos krizės ir galimų padarinių Lietuvos ekonomikai. „Atrodo, negandos mus aplenkė. Greičiausiai dėl to, kad mūsų verslas užsiaugino raumenis ir išmoko sumaniai dirbti. Džiaugiuos, kad per 2012 metus rūmai pasiekė tokį motyvuotų narių skaičių, kokio dar savo veiklos istorijoje neturėjo. Tai rodo, kad verslo bendruomenė subrendo platesniems poreikiams. Verslo bendruomeniškumas vis aktyviau reiškiasi per veikiančius ir naujai besikuriančius klubus. Šiemet rūmuose pradėjo veikti Eksportuotojų klubas, priimtas sprendimas dėl mecenatų klubo steigimo,“ – pažymėjo B. Žemaitis.

  Šiemet aktyviausiems ir labiausiai nusipelniusiems rūmų nariams buvo skirta net 10 nominacijų.

  Už nuopelnus Lietuvos ūkio gerovei garbingiausias rūmų apdovanojimas – „Darbo žvaigždė“ (bronza) įteikta vienos didžiausių ir sėkmingiausių šalies bendrovių – AB „Lytagra“ generaliniam direktoriui Adomui Balsiui.

  Mažasis eksporto prizas už verslo ir eksporto plėtrą skirtas UAB „Novameta“.

  Aktyviausiais rūmų nariais už dalyvavimą rūmų organizuojamose verslo misijose, įvairiuose renginiuose, klubinėje veikloje pripažinti UAB „Asiga“, UAB „Sanveda“ ir „IF PS Insurance AS“ Marijampolės filialas.

  Už labdaringą veiklą ir Kaune vykdomų projektų bei renginių rėmimą, svarų indėlį bendruomenei nominacija skirta DNB banko Kauno verslo regiono Kauno klientų aptarnavimo skyriui.

  Už labdaringą veiklą, įvairių renginių rėmimą, studentų verslumo skatinimą, svarų indėlį bendruomenei apdovanota ir Marijampolės UAB „Mantinga“.

  Geriausia metų profesinio rengimo įstaiga 2012 m. paskelbtas Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras.

  Garbingi rūmų ambasadorių titulai už asmenines pastangas atstovaujant rūmams ir viešinant jų veiklą šiemet skirti AB Swedbank Pietų Lietuvos filialo valdytojai Kristinai Žališkevičienei ir Jonavos UAB „Baldai jums“ generaliniam direktoriui Alfonsui Meškauskui.

  Renginio rėmėjai – mecenatas UAB „SDG“, generalinis rėmėjas – UAB „Informacijos saugumo agentūra“, rėmėjai – UAB „Lytagra“, „UAB „Euroeka“, UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“, UAB „Grenn Prints“.Skip to content