• Mažinamas skaitmeninių įgūdžių Europoje trūkumas

  Įgyvendindama birželio 10 d. pristatytą Europos įgūdžių darbotvarkę
  , Europos Komisija kartu su valstybėmis narėmis, įmonėmis, socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir mokymo paslaugų teikėjais, įskaitant „European Digital SME Alliance“
  , ESRI
  , SAP
  , ECDL
  ir „Google“
  , pradeda Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicijos iniciatyvą
  , kad padėtų patenkinti didžiulį itin svarbių šiuolaikinėje darbo rinkoje ir visuomenėje skaitmeninių įgūdžių poreikį Europoje. Skaičiuojama, kad Europoje 2020 m. gali trūkti iki 750 000 informacijos ir ryšių technologijų specialistų.

  Koalicijos nariai įsipareigoja spręsti visų lygių įgūdžių – nuo aukšto lygio informacijos ir ryšių technologijų specialistų turimų iki visiems Europos piliečiams kasdieniniame gyvenime, darbe, skaitmeninėje ekonomikoje ir visuomenės veikloje būtinų – trūkumo klausimą.

  Numatoma, kad ši iniciatyva iki 2020 m.:

  • per stažuotes, mokomąsias praktikas ir trumpalaikio rengimo programas padės 1 mln. nedirbančių jaunuolių parengti laisvoms darbo vietoms skaitmeniniame sektoriuje užimti;

  • skatins darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, visų pirma bus imtasi konkrečių priemonių remti mažosioms ir vidutinėms įmonėms, patiriančioms konkrečių sunkumų pritraukiant ir išlaikant skaitmeninių technologijų talentus ir perkvalifikuojant savo darbuotojus;

  • padės modernizuoti švietimą ir mokymą, kad visiems mokiniams ir mokytojams būtų užtikrinta galimybė naudotis skaitmeninėmis priemonėmis ir medžiaga savo mokymo ir mokymosi veikloje ir įgyti skaitmeninių įgūdžių bei juos tobulinti;

  • padės perorientuoti ir panaudoti turimą finansavimą skaitmeninių įgūdžių įgijimui remti ir informuotumui apie skaitmeninių įgūdžių svarbą įsidarbinimo galimybėms, konkurencingumui ir dalyvavimui visuomenės gyvenime didinti.

  Lietuvoje, kaip ir 12 kitų ES valstybių, nacionalinė koalicija
  veikia nuo 2013 m. Netrukus bus įsteigtos naujos nacionalinės koalicijos Čekijoje, Estijoje ir Slovėnijoje. Tikslas – iki 2020 m. įsteigti nacionalines koalicijas visose valstybėse narėse. Komisija rems koalicijos darbą: koordinuos veiklą ES lygmeniu, sudarys palankesnes sąlygas partnerystėms ir skatins keistis geriausia patirtimi.

  Daugiau informacijos

Skip to content