• Marketingo KPI matavimas

  Marketingo KPI matavimas

  Balandžio mėnesį Marketingo vadovų klubo susitikime pranešimą apie pagrindinius marketingo veiklos rodiklius (KPI – key performance indicators) skaitė ir įžvalgomis apie jų taikymą dalijosi „Password“ rinkodaros efektyvumo konkurso komisijos bei LiMA Ekspertų grupės narė Rūta Gaudiešienė. Lektorė reguliariai skaito paskaitas ir pranešimus konferencijose apie rinkos tyrimų praktinį pritaikymą, sprendžiant verslo užduotis, kintančią vartotojų elgseną.

  Susitikimo metu kalbėta apie marketingo tikslų ir siekiamų rodiklių nustatymą, diegimą bei stebėseną. Lektorė pabrėžė, kad įmonei labai svarbu turėti aiškią viziją ir misiją, apsibrėžti verslo strategiją ir ilgalaikius (5 metų) bei trumpalaikius (1 metų) tikslus. Remiantis jais yra formuojama marketingo strategija ir rinkodaros tikslai. Tikslai turi būti aiškūs, pamatuojami ir apibrėžti laiko periode, kad jų įgyvendinimą būtų galima pamatuoti ir įvertinti.

  Kiekvienai įmonei svarbu yra nusistatyti tikslinę ar prioritetinę klientų grupę, į kurią orientuojamasi, nes tai, kas skirta visiems – skirta niekam. Tik aiškiai apsibrėžus tikslus ir nustačius tikslines auditorijas, gali būti pradėtas veiklos vertinimas. Dažnai įmonėse naudojami marketingo veiklos vertinimo rodikliai yra pelnas, pardavimai ar pardavimų vienetai. Tačiau šie rodikliai nėra tinkami, kadangi jie neįvertina aplinkos sąlygų ir konteksto. Prie efektyvių KPI rodiklių galima priskirti: rinkos dalį, pakartotinį pirkimą, jautrumą kainai, vartojimo augimą ir kt.

  Svarbu atminti – stebėjimas neturi būti brangesnis negu biudžetas, skirtas komunikacijoms.

  Kitas Marketingo vadovų klubo susitikimas gegužės 12 d.

Skip to content