• Naujienos
  • Marijampolės filialo nariai gilino žinias mokymuose „Sutartys – esminių rizikų valdymas. Draudžiami susitarimai“

    Kovo  23 dienos rytą, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filiale verslo bendruomenė gilino žinias filialo organizuotuose mokymuose „Sutartys – esminių rizikų valdymas. Draudžiami susitarimai“.

    Didelio Marijampolės verslo atstovų susidomėjimo sulaukusių mokymų lektorius – Rimtis Puišys, „Law Firm Eversheds Saladžius“ partneris, advokatas, turintis daugiau nei 20 metų darbo su sutartimis ir konkurencijos praktiką. „Vykdant sutartis dažnai kyla ginčai, o šalys paprastai nelinkusios nusileisti. Nutraukus sutartį patiriamos išlaidos, gaištamas atsakingų vadovų ir kitų darbuotojų laikas. Pirmoji priemonė išvengti ginčų – tinkamas sutarties sudarymas“, – pradėdamas mokymus susirinkusiesiems pasakojo pranešėjas Rimtis Puišys. Advokatas mokymų programoje dalyviams išsamiau pristatė sutarties sudarymo svarbą ir būtinus žinoti atvejus: ikisutartiniai santykiai (ketinimų protokolas, preliminarioji sutartis, kt), ultra vires sutartys, sutarties registravimas, rašytinės sutarties nebuvimas). Taip pat lektorius supažindino su pagrindinės sutarties sąlygomis bei jos dviprasmybės pavojais. Buvo plačiau paaiškintos sąvokos: kokios yra esminės ir įprastos sąlygos,  sutarties objektas, kaina ir atsiskaitymai, atsakomybė, force majeure, jurisdikcija, sutarties vykdymas ir nutraukimas (sutarties aiškinimas; turinio viršenybės prieš formą principas; sutarties vykdymo sustabdymas; pareiga bendradarbiauti; sutarties pakeitimai ir nutraukimas), konkurencijos teisės reikalavimai (konkurencijos teisės pagrindiniai principai; už konkurenciją atsakingos institucijos ir įgaliojimai; baudos ir kitos pažeidimų pasekmės), draudžiami susitarimai (draudžiamų susitarimų sąvoka; horizontalūs susitarimai (susitarimai su konkurentais); vertikalūs susitarimai (susitarimai su tiekėjais ir klientais); draudimai taikomi skirtingoms sutarčių rūšims (pirkimas-pardavimas, tiekimas, distribucija, kt.); dalyvavimo asociacijų veikloje rizikos).

    Mokymuose dalyvavę įvairių įmonių, įstaigų vadovai bei kiti, už pirkimus ir pardavimus atsakingi darbuotojai, mokymų metu  sužinojo, kokios esminės sąlygos turi būti įtrauktos į sutartis ir kodėl? „Law Firm Eversheds Saladžius“ partneris, advokatas Rimtis Puišys pasidalijo žiniomis apie pagrindinius konkurencinės teisės reikalavimus įvairioms komercinėms veikloms ir praktikoms (pirkimo – pardavimo, distribucijos ir kitų sutarčių sudarymui ir vykdymui). Po mokymų vyko diskusijos, susirinkusieji turėjo galimybę advokatui užduoti aktualius klausimus, į kuriuos jis atsakė.

     

Skip to content