• Naujienos
  • Marijampolėje vyko praktinis seminaras ,,STRESO VALDYMAS: per asmenines patirtis ir pokyčius“

    Praėjusį penktadienį (spalio 27 d.) KPPAR Marijampolės filialas pakvietė narius ir Sūduvos buhalterių klubo nares į seminarą „Streso valdymas: per asmenines patirtis ir pokyčius“.

    Lektorė – konsultantė  Algimanta Pabedinskienė  įvardijo šio susitikimo  pagrindinius uždavinius – susipažinti streso turiniu, stresoriais ir požymiais, aplinkomis, matavimu ir priežastimis; pokyčių ir streso valdymo rekomendacijomis/technikomis; savojo „aš“ „gyvenimo rato“ analize, vertybėmis ir savybėmis.

    XXI a. neišvengiamai į mūsų „gyvenimo ratus“ įneša daug įvairiaspalvių situacijų ir patirčių: nuolatinis skubėjimas, konkurencinė kova, naujos technologinės galimybės ir sudėtingi reikalavimai darbo vietai, padidintos atsakomybės, įtrauki aplinkos materialinių gėrybių magija, lenktynės dėl statuso visuomenėje, šeimos santykių kokybė ir pan.. Todėl kasdien daugybė žmonių susiduria su stresu, kuris yra visų tų neadekvačių žmogaus gimčiai reiškinių pasekmė. Ilgesnės stresinės situacijos dažnai iššaukia nepasitikėjimą savimi, baimę, nerimą, socialinį vengimą, neadekvačius sprendimus šeiminėje ir darbinėje aplinkoje. Žmogaus, turinčio stipresnį emocinį intelektą, aiškų vertybių rinkinį, atvirumą pokyčiams, gebėjimą susitvarkyti su savo mintimis ir pan., dažnai lydi sveikesnė reakciją į stresą.  Naujausiais moksliniais tyrimais yra nustatyta, kad 29 proc. Žemės planetos populiacijos susiduria su stresu (įskaitant ir vaikus). Ir ne visi yra tokie stiprūs, kad savarankiškai gali susidoroti su streso keliamais padariniais ir tinkamai reaguoti. Todėl aktualu stiprinti streso valdymo įgūdžius, kurie leistų kurti harmoningus santykius visose socialinėse aplinkose, būti savimi pasitikinčiu, sveiku ir produktyviu asmeniu.

    Seminare, individualių praktinių patirčių pavyzdžiu, buvo analizuojamos stresinės situacijos ir dalyvių elgsena jose, pateikiami galimi sprendimai  ir rekomendacijos. Dalyviams buvo modeliuojamos situacijos, kuriose jie turėjo galimybes įvertinti savo elgseną, vertybių rinkinį, stresorius ir pan. Žaidimai, kūrybinės užduotys, testai ir imitacinės situacijos dalyviams sudarė galimybę produktyviai diskusijai, savęs inventorizacijai ir pasiruošimui pokyčiams.

Skip to content