• Naujienos
 • „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“: 1,75 mlrd. EUR mokslininkams ir institucijoms skirtiems naujiems kvietimams

  Europos Komisija paskelbė naujus kvietimus teikti pasiūlymus, kuriais siekiama remti tyrėjų mokymą, įgūdžius ir karjeros raidą pagal programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ – ES pavyzdinę finansavimo programą, įgyvendinamą pagal programą „Europos horizontas“ doktorantūros ir doktorantūros studijų srityje. Pagal programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“, kuriai 2021–2027 m. skirtas bendras 6,6 mlrd. EUR biudžetas, remiami visų disciplinų pasaulio mokslininkai visais jų karjeros etapais. Programa gali naudotis ir institucijos, kadangi remiamos pažangios doktorantūros, podoktorantūros studijų programos ir bendri mokslinių tyrimų bei inovacijų projektai, didinamas jų visuotinis patrauklumas ir matomumas ir skatinamas bendradarbiavimas ne tik akademinėje bendruomenėje, bet ir su didelėmis bendrovėmis ir MVĮ.

  Pagal programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ penkiems toliau nurodytiems pagrindiniams darbo programos veiksmams 2023 m. bus skirta daugiau kaip 856 mln. EUR, o 2024 m. – 902 mln. EUR.

  • Programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ doktorantų tinklai, kurių tikslas įgyvendinti mokymo programas akademinėje bendruomenėje ir kituose sektoriuose, įskaitant pramonę ir įmones. 2023 m. ir 2024 m. kvietimai, kurių biudžetas – atitinkamai 434,8 mln. EUR ir 451,2 mln. EUR, bus paskelbti kiekvienų metų gegužės mėn. ir pasiūlymus bus galima teikti iki lapkričio mėn.
  • Programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ podoktorantūros stipendijos, kuriomis siekiama skatinti mokslo daktaro laipsnį turinčių mokslininkų, norinčių įgyti naujų įgūdžių, kūrybinį ir inovacinį potencialą per aukštesnio lygio mokymą, taip pat tarptautinį, tarpdisciplininį ir tarpsektorinį judumą. Finansavimas bus skiriamas tyrėjams, pasirengusiems vykdyti mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus Europoje ir visame pasaulyje, įskaitant neakademinį sektorių. 2023 m. ir 2024 m. kvietimai, kurių biudžetas – atitinkamai 260,5 mln. EUR ir 270,8 mln. EUR, bus paskelbti kiekvienų metų balandžio mėn. ir pasiūlymus bus galima teikti iki rugsėjo mėn.
  • Programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ darbuotojų mainai, kuriais siekiama plėtoti tarptautinį, tarpsektorinį ir tarpdalykinį tvarų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje keičiantis darbuotojais. Ši schema padeda idėjas paversti novatoriškais produktais, paslaugomis ar procesais. 2023 m. ir 2024 m. kvietimai, kurių biudžetas – atitinkamai 78,5 mln. EUR ir 81,2 mln. EUR, bus paskelbti kiekvienų metų spalio mėn. ir pasiūlymus bus galima teikti iki vasario pabaigos arba kovo pradžios.
  • Pagal programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ projektą COFUND bendrai finansuojamos naujos ar esamos doktorantūros programos ir podoktorantūros stipendijų programos ES valstybėse narėse arba programos „Europos horizontas“ asocijuotosiose šalyse, kad būtų skleidžiama geriausia programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ praktika. Tai apima tarptautinį, tarpsektorinį ir tarpdalykinį mokslinių tyrimų mokymą, taip pat tarptautinį ir tarpsektorinį mokslo darbuotojų judumą visais jų karjeros etapais. 2023 m. ir 2024 m. kvietimai, kurių biudžetas – atitinkamai 96,6 mln. EUR ir 99,3 mln. EUR, bus paskelbti kiekvienų metų spalio mėn. ir pasiūlymus bus galima teikti iki vasario mėn.
  • Programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai ir piliečiai“ moksliniai tyrimai priartinami prie studentų, šeimų ir plačiosios visuomenės, daugiausia per Europos tyrėjų naktis ir pagal iniciatyvą „Tyrėjai mokyklose“ . Šia veikla didinamas informuotumas apie mokslo darbuotojų darbo poveikį piliečių gyvenimui, visuomenei ir ekonomikai ir skatinamas visuomenės mokslo ir mokslinių tyrimų pripažinimas. Ja taip pat siekiama didinti jaunimo susidomėjimą moksliniais tyrimais ir moksline karjera. 2023 m. kvietimas teikti paraiškas, kurio biudžetas – 15,4 mln. EUR, apima 2024 m. ir 2025 m. Europos tyrėjų naktis ir bus paskelbtas birželio 20 d., pasiūlymus bus galima teikti iki 2023 m. spalio 25 d.

  Kvietimai paskelbti priėmus programos „Europos horizontas“ 2023–2024 m. darbo programą. Pagal šią darbo programą apie 13,5 mlrd. EUR bus skirta padėti tyrėjams ir novatoriams Europoje ieškoti proveržio sprendimų sprendžiant aplinkos, energetikos, skaitmeninius ir geopolitinius uždavinius.

  Daugiau informacijos:

  Visas pranešimas spaudai

  Daugiau informacijos apie kvietimus teikti pasiūlymus Europos Komisijos interneto svetainėje „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“

   

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content