• Lyčių lygybė – viena pagrindinių ES vertybių

  Lyčių lygybė kaip viena pagrindinių Europos Sąjungos vertybių buvo įtvirtinta Romos sutartyje prieš šešiasdešimt metų. Tuo metu Europa vienintelė pasaulyje įsipareigojo užtikrinti vienodo užmokesčio už vienodą darbą principą. Nors nuo to laiko padaryta didelė pažanga ir 2017 m. yra daugiau dirbančių, baigusių universitetus ir dalyvaujančių politikoje ar užimančių aukščiausias pareigas Europos įmonėse moterų nei bet kada anksčiau, ES ir toliau siekia ginti moterų teises ir suteikti joms galių kovoti su diskriminacija ir smurtu dėl lyties.

  Remiantis 2017 m. EK Ataskaitos dėl lyčių lygybės duomenimis, nors 2016 m. moterų užimtumas Europos Sąjungoje pasiekė rekordinį lygį – 65,5 proc., jis vis dar smarkiai skiriasi, palyginti su vyrų užimtumu – 77,4 proc. Lietuvoje moterų užimtumas sudarė 75 proc., vyrų – 77 proc. ES 32 proc. moterų dirba nepilną darbo dieną, kai atitinkamai vyrų, dirbančių nepilną darbo dieną dalis, sudaro 9 proc., o tai gali sąlygoti mažesnes karjeros galimybes, mažesnes pensijas, žmogiškojo kapitalo neišnaudojimą ir atitinkamai – lėtesnį ekonomikos augimą. Nelygybė darbo rinkoje taip pat atspindi ir atotrūkį tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio. Remiantis 2016 m. Eurostato duomenimis, atotrūkis tarp vyrų ir moterų pajamų sudarė nuo 20 proc. Lietuvoje ir Slovėnijoje iki 45 ir daugiau proc. Vokietijoje, Graikijoje, Maltoje, Nyderlanduose, Austrijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

  Europos lyčių lygybės instituto paskelbto tyrimo duomenimis, sumažinus lyčių nelygybę, iki 2050 m. būtų sukurta 10,5 mln papildomų darbo vietų, o BVP, tenkantis vienam gyventojui, iki 2050 metų galėtų padidėti net 10 proc.

  Europos Komisija ir toliau imasi veiksmų tiek ES viduje, tiek už jos ribų, gindama moterų teises: yra įsipareigojusi mažinti nelygybę tokiose svarbiausiose srityse kaip darbo, darbo užmokesčio, sprendimų priėmimo ir smurto, siekia panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites, daug dėmesio skiria tam, kad padėtų viso pasaulio moterims ir mergaitėms, kurios negali gauti išsilavinimo, neturi vienodų galimybių naudotis sveikatos priežiūros ir šeimos planavimo paslaugomis, darbo rinka bei dalyvauti politiniame gyvenime ir kurios susiduria su diskriminacinėmis taisyklėmis ir teisės aktais paveldėjimo, pilietybės ar žemės nuosavybės srityse.

  Daugiau informacijos:

  2017 m. EK ataskaita apie lyčių lygybę

  EK narių bendras pareiškimas 2017 m. Tarptautinės moters dienos proga: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-463_lt.htm

  Europos lyčių lygybės instituto tyrimas „Lyčių lygybės ES ekonominė nauda“

  Informacijos suvestinė

  2017ReportonequalitybetweenwomenandmenintheEU.pdf

Skip to content