• Naujienos
 • Logistas ekspeditorius tarptautinei darbo rinkai

  Logistas ekspeditorius tarptautinei darbo rinkai

  Kauno statybininkų rengimo centre mokomų profesijų poreikį motyvuoja tiek būsimų mokinių, tiek darbdavių lūkesčiai, tiek darbo rinkos poreikiai. Šiuo metu itin populiari logisto ekspeditoriaus specialybė, kuri ypač pasižymi tarptautiškumu. Jos besimokant įgytos tiek bendrosios, tiek profesinės kompetencijos pasižymi universalumu. Terminas ,,logistas ekspeditorius“ asocijuojasi su didžiuliais, techniškai tobulais automobiliais, tarptautiniais pervežimais, pagal naujausias technologijas įrengtais sandėliais bei faktu, kad darbo rinkoje ši specialybė labai paklausi ir garantuojanti gerą gyvenimo kokybę.

  Natūralu, kad praktinis profesinis mokymas sietinas ne tik su darbdavių poreikiais, bet ir su jų pasirengimu ir galimybėmis organizuoti efektyvų praktinį mokymą. Žinoma, profesinio bei praktinio profesinio mokymo/si/kokybė labiausiai priklauso nuo mokyklos techninio ir technologinio pasirengimo šiam mokymui bei profesijos mokytojų kompetencijos. Kauno SRC profesijos mokytojai – kūrybiški, inovatyvūs, pasirengę naujų patirčių paieškai bei jų taikymui profesiniame mokyme. Tai ir lėmė Erasmus+ projekto ,,Mobilumas mokantis – patirtis gyvenime“ įgyvendinimo poreikį. Vienas iš šio projekto tikslų – logisto ekspeditoriaus praktinio mokymo kokybės gerinimas per profesijos mokytojų kompetencijų gilinimą, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais patirčių pasidalijimą. Mainų vizitų į Suomijos Savo profesinio mokymo koledžą ir Danijos SDE koledžą patirtys leidžia teigti, kad sėkmingas ir efektyvus logistikos praktinis mokymas grįstas glaudžiu bendradarbiavimu su darbdaviais, profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimu.

  Kaip teigia Kauno SRC direktorius S. Janukaitis, praktinis mokymas turi būti vykdomas atliekant konkrečias praktines užduotis, duodančias praktinių rezultatų, taip pat pasinaudojant kitų šalių patirtimi, skatinant mokinių mobilumą, didinant mokinių stažuočių skaičių užsienyje, siekiant būti atviriems inovacijoms ir kaitai.

  Pasak projekto dalyvės, Kauno SRC metodinės tarybos pirmininkės G. Česnovienės, mokymo/si ir mokinių praktinių veiklų organizavimas turi būti grįstas pasitikėjimu, mokinių saviraiškos skatinimu, atsakomybės už save ir veiklų rezultatus formavimu.

  Šis projektas „Mobilumas mokantis – patirtis gyvenime“ Nr. Projekto Nr. 2014-1-LT01-KA102-000304 finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.Šio projekto konkretūs rezultatai – parengtas ,,Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais metodikų aprašas
  „, Kauno SRC Smulkiojo verslo organizavimo skyriuje baigiamas rengti logistikos praktinio mokymo mokomasis sandėlis, kuriame būsimieji logistai profesionalai galės įgyti sandėliavimo logistikos gebėjimų ir įgūdžių, užmegzti nauji ryšiai su partneriais užsienyje, plėtojamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

  Daugiau informacijos: Gentrūda Česnovienė, Kauno SRC metodinės tarybos pirmininkė, tel. 8 (37) 31 30 45, el.p. jelutis@gmail.com
  , bei mokyklos internetinėje svetainėje
  .


Skip to content