• Naujienos
  • Lietuvos prekybos biurui JAV – vieneri metai

    Praėjusių metų kovo 29 d. Čikagoje įvyko pirmo ir iki šiol vienintelio Lietuvos prekybos biuro Jungtinėse Amerikos Valstijose (Lithuanian Trade Office, Inc.), oficialaus VšĮ ,,Versli Lietuva“ prie LR ūkio ministerijos atstovo JAV, atidarymas. Nors, pasak biuro direktorių Ingridos Bublienės ir Lino Klimavičiaus, užtruko šiek tiek laiko susistyguoti dirbant kartu, šiandienos rezultatai juos džiugina: sukurta nemaža duomenų bazė; neatpažįstamai atnaujinta biuro internetinė svetainė (www.lithuaniantradeoffice.com
    ); užmegzti svarbūs ryšiai su tarptautine verslo bendruomene JAV; dalyvauta ne vienoje konferencijoje ir verslo parodoje tiek JAV, tiek Lietuvoje; padėta organizuojant pirmąją JAV Komercijos departamento verslo misiją į Lietuvą; jau dirbama su keliomis Lietuvos įmonėmis dėl jų atėjimo į JAV rinką. Pasak Bublienės, dar metai, ir bus galima kalbėti apie labiau apčiuopiamus Lietuvos prekybos biuro darbo rezultatus. Atverdami Lietuvos prekybos biuro duris, Bublienė ir Klimavičius nesitikėjo sulaukti tokio didelio Lietuvos įmonių ir pavienių asmenųsusidomėjimo. Per pirmus tris mėnesius į juos kreipėsi apie 60 Lietuvos įmonių. Toks didelis besikreipusiųjų srautas biurui išėjo įnaudą – jis turi sukaupęs nemažą duomenų bazę,kuri Lietuvos įmonėms padės rasti informaciją nuo teisinių, migraciniųklausimų iki konkrečių verslo kontaktų ir partnerių JAV. Biuras teikia įvairias mokamas ir nemokamas paslaugas. Mokamų paslaugų išlaidos Lietuvos įmonėms dengiamos Europos Sąjungos lėšomis. Į mokamas paslaugas įeina galimų partnerių JAV suradimas, ryšių užmezgimas ir susitikimų organizavimas. Lietuvos įmonė, norinti parduoti savo gaminius ar paslaugas JAV rinkoje, po pirminio įvertinimo sudaro sutartį su VšĮ,,Versli Lietuva“ įvardintai paslaugai, o Lietuvos prekybos biuras įsipareigoja per tam tikrą laiką šią paslaugą atlikti. Pirmoji Lietuvos prekybos biuro užduotis yra padėti Lietuvos įmonėmsįsitvirtinti JAV rinkoje. Ne ką mažiau svarbi yra šalutinė kryptis – investicijų pritraukimas į Lietuvą. Klimavičiaus nuomone, yra gražu kalbėti apie norą prikalbinti į Lietuvą ateiti tokias garsias įmones kaip ,,Boeing“ ar ,,Sara Lee“, tačiau, pasak jo, reikia nusileisti ant žemės ir pamatyti realius pavyzdžius. Jis sako: ,,Turime pamatyti, jog Amerikoje yra daug bendrovių su 100 mln. dol. apyvarta, laikomų vidutinio dydžio verslais.“ Bublienė ir Klimavičius įsitikinę, jog būtent su tokiomis įmonėmis būtų tikslingiau Lietuvai bendradarbiauti, jog būtent jas yra lengviau sudominti mūsų šalimi. Šiuo metu Lietuvos prekybos biuras Čikagoje bendradarbiauja su keliomis JAV įmonėmis, kurios rimtai dairosi į Lietuvos rinką. Nors tokie darbai užtrunka ilgai, pavyzdžiui, su viena JAV įmone susirašinėjama jau pusę metų, kažkas tokį darbą turi daryti, nes, kaip parodė Bublienės ir Klimavičiaus patirtis, gali būti, jog įmonė Lietuvoje atras papildomų bendradarbiavimo galimybių. Pagal laikraščio „Draugas“ inf.

Skip to content