• Naujienos
 • Lietuvos PPA rūmų asociacijos pozicija dėl LR Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto

  Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte (Nr. XIIP-4688 (4)) siūlomas 2 straipsnio, 3 dalies turinys prieštarauja verslui palankios aplinkos kūrimui ir investicijų skatinimui regione.

  Išreikšta pozicija, kad projekto siūlymas: „nuomininkas statyti naują statinį arba rekonstruoti esamą (išskyrus atvejus, kai statomi esamų statinių priklausiniai, inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos arba kai, rekonstravus statinį, jo užimamas valstybės žemės nuomos plotas padidėja ne daugiau kaip 5 procentais) gali tik sumokėjęs į valstybės biudžetą žemės nuomos mokesčio priedą, lygų 20 procentų išnuomoto žemės sklypo, kuriame numatoma statyti naują arba rekonstruoti esamą statinį, mokestinės vertės, nustatytos Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatyme. Žemės nuomos mokesčio priedas į valstybės biudžetą mokamas vieną kartą už žemės sklypą ir turi būti sumokėtas iki statybų pradžios arba lygiomis dalimis ne vėliau kaip per 3 metus nuo statybų pradžios“ ypatingai pablogins investicinę aplinką regionuose.

  Įvertinus tai, kad Lietuvos bendra ekonominė situacija gerėja, tačiau pastebimas regionų atsilikimas nuo Lietuvos vidurkio pagal investicijų apimtis. Vienas pagrindinių regionų patrauklumo bei augimo galimų šaltinių – investicijos ir jų pagalba kuriami ilgalaikiai socialiniai, ekonominiai pokyčiai. Investicijų pritraukimas ir verslo skatinimas regionuose išlieka aktualia ir sprendimo reikalaujančia problema, todėl siūlomas projektas neigiamai paveiks regionų savivaldybių ekonominę plėtrą.

  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija kreipėsi į LR Seimo Pirmininką su prašymu įvertinti projekto reikalingumą, neigiamą poveikį regionų savivaldybių plėtrai ir nepalaikyti papildomo mokesčio įvedimo arba suteikti teisę savivaldybių taryboms spręsti, taikyti ar netaikyti mokesčio priedą.

  Visa pozicija su siūlymais pateikta čia:

  Verslo atstovavimo klausimais prašome kreiptis į Daivą Vyšniauskienę, 8687 36240, daiva.vysniauskiene@chamber.lt

Skip to content