• Lietuvai bus teikiama tikslinė ES parama pramonės pertvarkos srityje

  Šiandien Europos Komisija paskelbė atrinkusi ES regionus ir valstybes nares, kuriems bus teikiama tikslinė parama pagal 2017 m. liepos mėn. Komisijos pristatytus du bandomuosius projektus
  , kurių paskirtis – padėti regionams labiau investuoti į nišines konkurencinio pranašumo sritis (pažangiosios specializacijos
  procesas) ir taip kurti inovacijas, didinti atsparumą ir skatinti augimą, reikalingą globalizacijai suvaldyti
  .

  Šiandien atrinktos valstybės – Lietuva ir Slovėnija, regionaiKantabrija (Ispanija), Centro-Luaros slėnis (Prancūzija), Suomijos Šiaurės Rytų regionas, Prancūzijos Didžiųjų Rytų regionas ir Didysis Mančesteris (Jungtinė Karalystė).

  Komisijos tarnybos, išorės ekspertai ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija teiks tikslinę pagalbą, kad padėtų atrinktoms valstybėms ir regionams pasirengti ateities darbo rinkai, platesniu mastu diegti inovacijas, remti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, skatinti verslumą ir integracinį augimą. Iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) gali būti skiriama iki 200 000 EUR išorės ekspertų, kurių gali prireikti regionų darbui paremti, išlaidoms padengti. Iki 300 000 EUR dotacijos suma vienam regionui (taip pat iš ERPF) padės įgyvendinti regionines ekonomikos pertvarkos strategijas, kurios turėtų būti parengtos iki 2018 m. pabaigos, kad nuo 2019 m. galėtų būti įgyvendinamos jose numatytos priemonės.

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/!wm73Yx

Skip to content