• Lietuva yra tarp sparčiausiai augančių novatorių

  Šiandien (2017 06 20) paskelbtoje metinėje Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinėje
  pateikiami inovacijų diegimo rezultatai.

  Lietuva priskiriama vidutinių novatorių grupei (kaip ir Čekija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Malta, Portugalija, Slovakija ir Vengrija), tačiau Lietuva, kaip ir Malta, Nyderlandai, Austrija ir Jungtinė Karalystė yra sparčiausiai augančios novatorės. Lietuva iš 24 vietos 2016 m. pakilo į 16 vietą tarp 28 Europos Sąjungos šalių. Lietuvos inovacinės veiklos augimas 2016 m., palyginti su 2010 m., buvo sparčiausias ir sudarė 21 proc. Lietuvos inovacijų sistema sąlygiškai stipria laikoma inovacijoms palankiose aplinkos, žmogiškųjų išteklių bei verslo ir mokslo bendradarbiavimo srityse, o pardavimų poveikio, patrauklių mokslinių tyrimų ir intelektinio turto srityse inovacijų sistema yra sąlygiškai silpna.

  Iš 2017 m. ES inovacijų diegimo rezultatų suvestinės matyti, kad:

  • ES inovacijų lyderė tebėra Švedija, po jos – Danija, Suomija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė (pirmą kartą tapusi inovacijų lydere) ir Vokietija;

  • tam tikrose inovacijų diegimo srityse ES pirmauja: Danija – žmogiškųjų išteklių ir inovacijoms palankios aplinkos srityse, Liuksemburgas – patrauklių mokslinių tyrimų sistemų ir intelektinio turto srityse, Suomija – finansavimo ir paramos srityje, Vokietija – įmonių investicijų srityje, Airija – MVĮ diegiamų inovacijų ir poveikio užimtumui srityse, Belgija – inovacijų tinklų ir bendradarbiavimo srityje, Jungtinė Karalystė – poveikio pardavimui srityje.

  Lietuvos rezultatai: http://ec.europa.eu/docsroom/documents/23929

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/!FT33Yj

Skip to content