• Naujienos
 • Lietuva užima 13-ąją vietą ES skaitmeninės rinkos indekse

  Kovo 3 d. Europos Komisija paskelbė 2017 m. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso
  (DESI) rezultatus. Šiuo indeksu parodoma 28 valstybių narių veikla įvairiose srityse: nuo prisijungimo galimybių ir skaitmeninių įgūdžių iki įmonių ir viešųjų paslaugų skaitmeninimo.

  Indeksą sudaro rodikliai, kuriais įvertinami 5 aspektai: naudojimasis internetu (piliečių naudojimasis turiniu, ryšiais ir sandoriais internetu), žmogiškasis kapitalas (interneto naudojimas, baziniai ir aukštesnio lygio skaitmeniniai įgūdžiai), infrastruktūros junglumas (fiksuotasis plačiajuostis ryšys, judrusis plačiajuostis ryšys, plačiajuosčio ryšio sparta ir kainos), skaitmeninių technologijų integracija (verslo skaitmeninimas ir e.prekyba) ir skaitmeninės viešosios paslaugos (e.valdžia).

  DESI 2017 m. rezultatai rodo, kad ES pažanga padaryta ir skaitmeninės veiklos rezultatas geresnis, palyginti su praėjusiais metais (2016 m. ES vidurkis buvo 0,49 balo, šiais metais – 0,52 balo). Tačiau kad būtų visiškai išnaudojamos bendrosios skaitmeninės rinkos galimybės, reikia daugiau pastangų ir investicijų.

  Padėtis valstybėse narėse skiriasi: skaitmeninis atotrūkis tarp labiausiai ir mažiausiai skaitmeninėje srityje pažengusių šalių yra 37 procentiniai punktai, palyginti su 36 procentiniais punktais 2014 m. Šiais metais DESI reitingo pirmąsias vietas užima Danija, Suomija, Švedija ir Nyderlandai, po jų rikiuojasi Liuksemburgas, Belgija, JK, Airija, Estija ir Austrija.

  Lietuva įvertinta 0,55 balo ir yra 13-a iš 28 ES valstybių narių. Lietuvos rezultatai geresni už ES vidurkį visose srityse, išskyrus žmogiškojo kapitalo sritį, kurioje pažanga buvo ribota. Vertinant infrastruktūros junglumą, Lietuvos rodikliai yra vieni iš geriausių Europoje, ypač fiksuotojo ir judriojo ryšio aprėpties srityje, tačiau Lietuva atsilieka pagal pasinaudojimo sudarytomis galimybėmis rodiklius. Lietuvos gyventojų veikla internete įvairi. Jie toliau pirmauja ES pagal naujienų internete skaitymą, daug internautų naudojasi elektronine bankininkyste ir vaizdo skambučiais. Lietuvos įmonių rodikliai dėl e.sąskaitų ir elektroninės prekybos naudojimo gerokai viršija ES vidurkį. Internetu prekiaujančių MVĮ skaičius didesnis už ES vidurkį, tačiau per praėjusius metus šioje srityje nebuvo jokios pažangos. E. valdžios paslaugomis besinaudojančių piliečių skaičius išlieka gerokai didesnis už ES vidurkį, tačiau atvirųjų duomenų srityje, nepaisant to, kad imta daug aktyviau skatinti jais naudotis, Lietuvos rodikliai vis dar yra gerokai mažesni už ES vidurkį.

  Pagal DESI išvadas parengtoje ir Europos semestrą papildančioje Komisijos skaitmeninės pažangos ataskaitoje 2017 m. gegužės mėn. bus pateiktas nuodugnus vertinimas, kaip ES ir valstybėms narėms sekasi vykdyti skaitmeninę plėtrą, ir bus nustatyti galimi veiksmai šalių veiklos rezultatams skaitmeninėje srityje gerinti.

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/!pm78Gw

  Lietuvos duomenys: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/lithuania

Skip to content