• Lietuva raginama į nacionalinę teisę perkelti viešųjų pirkimų ir koncesijų ES taisykles

  Europos Komisija Lietuvai ir dar 14 valstybių narių (Austrijai, Belgijai, Bulgarijai, Kroatijai, Kiprui, Estijai, Suomijai, Airijai, Latvijai, Liuksemburgui, Portugalijai, Slovėnijai, Ispanijai ir Švedijai) pateikė pagrįstas nuomones kuriose prašoma visapusiškai perkelti į nacionalinę teisę direktyvas dėl viešųjų pirkimų
  ir koncesijų (direktyvos 2014/23/EB
  , 2014/24/EB
  ir 2014/25/EB
  ).

  Naujosiomis direktyvomis nustatomos pažangesnės taisyklės, numatoma daugiau elektroninių procedūrų ir taip didinamas Europos viešųjų pirkimų veiksmingumas ir skaidrumas. Taip pat dėl jų MVĮ yra paprasčiau ir pigiau dalyvauti konkursuose dėl viešųjų sutarčių, padidintas skaidrumas ir konkurencingumas, taip pat jomis prisidedama siekiant platesnio masto politikos tikslų, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos ir socialinės srities tikslų bei inovacijų.

  Visos valstybės narės apie naujųjų viešųjų pirkimų taisyklių perkėlimą į nacionalinę teisę turėjo pranešti iki 2016 m. balandžio 18 d. Atitinkamų 15 valstybių narių turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kuriomis nacionalinės teisės aktai suderinami su ES teise.

  Daugiau informacijos apie gruodžio mėn. sprendimus dėl pažeidimų: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4211_lt.htm

Skip to content