• Lankėsi Lietuvos darbo biržos direktorė

    Lankėsi Lietuvos darbo biržos direktorė

    Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose su verslininkais susitiko Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė.

    LDB vadovė ir renginyje dalyvavę specialistai supažindino su Lietuvos darbo biržos paslaugų pokyčiais, naujomis užimtumo rėmimo priemonėmis. Pasak L. Valalytės, paslaugos darbdaviams yra vis labiau individualizuojamos, o struktūra orientuota į paslaugų teikimą taikant šiuolaikinius komunikavimo metodus.

    Lietuvos darbo biržos priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėjas Vygintas Morkūnas pristatė aktyvias darbo rinkos politikos priemones: tai savanoriška praktika, pameistrystės darbo sutartis, profesinis mokymas; stažuotė; remiamas įdarbinimas; parama darbo vietoms steigti; kompetencijų vertinimas; parama judumui; palaikymas darbo vietoje.

    Susitikime dalyvavo dvi dešimtys įmonių atstovų.Skip to content