• Naujienos
 • Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“

  VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“.

  Šia priemone siekiama paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis netechnolologines ekoinovacijas, t. y. diegti aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemas (toliau – AVS), atlikti gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus.

  Priemonės investicijomis gali pasinaudoti MVĮ, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur. Partneriai negalimi.

  Projektų vykdytojams bus finansuojamas netechnologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas:

  1. AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų, kurių pagalba būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas;

  2. ekologiškas projektavimas. Numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, transportavimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape.

  Kvietimo biudžetas – 2 896 200 Eur, didžiausia galima vieno projekto finansavimo suma – 41 000 Eur, maksimalus finansavimo intensyvumas – 50 proc,

  Paraiškos turi būti pateiktos iki 2016 m. birželio 8 d., daugiau informacijos apie priemonę ir jos kvietimą galima rasti čia
  .

Skip to content