• Naujienos
 • Kvietimas teikti paraiškas Europos gerosios praktikos apdovanojimams. Europos 2023-2025 m. saugių darbo vietų kampanija „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“

  Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) kartu su ES valstybėmis narėmis, vykdydama saugių darbo vietų kampanijas, rengia saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimus. Apdovanojimai yra platforma, skirta dalytis visos Europos darbo vietų saugos ir sveikatos srities gerąja praktika ir ją propaguoti.

  EU-OSHA kviečia dalyvauti 16-tajame darbuotojų saugos ir sveikatos srities saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimų konkurse. Konkursu, kuris yra 2023-2025 m. saugių darbo vietų kampanijos “Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“ dalis, siekiama įvertinti organizacijas, kurios veiksmingai užkerta kelią DSS rizikai, susijusiai su skaitmeninių technologijų diegimu darbo vietoje, pavyzdžius. EU-OSHA ieško tvarių ir kitur pritaikomų pavyzdžių, atskleidžiančių visapusišką požiūrį į DSS valdymą, kai darbdaviai, ir darbuotojai yra įsipareigoję dirbti kartu.

  Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir jos nacionalinių ryšių punktų tinklo rengiami saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimai teikiami organizacijoms, kurios išskirtiniais ir naujoviškais sprendimais padeda skatinti darbuotojų saugą ir sveikatą. Šie apdovanojimai – tai puiki proga įsitraukti į kampaniją, suteikianti galimybę keistis gerąja patirtimi su kitomis organizacijomis iš visos Europos ir skatinti ją perimti.

  Konkursas vyksta dviem etapais. Paraiškos pirmiausia vertinamos nacionaliniu lygmeniu. Po to trišalė Europos vertinimo komisija atrenka laimėtojus Europos mastu. Į galutinį sąrašą įtrauktus, laimėjusius ir pagyrimo nusipelniusius gerosios patirties pavyzdžius aktyviai viešina EU-OSHA ir jos tinklo partneriai.

  Jei jūsų organizacija jau taiko novatoriškas priemones, kuria ar naudoja skaitmenines išmaniąsias sistemas, kurios padeda darbuotojams atlikti darbą saugiai, dalyvaukite gerosios praktikos apdovanojimuose!

  Komercinės paskirties produktai, priemonės ir paslaugos konkurse nebus svarstomi. Daugiau informacijos apie kvietimą teikti kandidatūras rasite geros praktikos apdovanojimų lankstinuke arba tinklapyje https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/lt/get-involved/good-practice-awards.

  Jei norite teikti paraišką, atsisiųskite paraiškos formą ir susisiekite su EU-OSHA Lietuvos  ryšių punktu, kurio  funkcijas vykdo Valstybinė darbo inspekcija.

  Paraiškos Lietuvoje priimamos iki 2024 m. spalio 15 d. el. paštu nerita.sot@vdi.lt. Nacionalinės komisijos atrinkti 2 geriausi  pavyzdžiai bus pateikti EU-OSHA, kur juos vertins Europos komisija. Nominuotieji  ir laimėję Europos gerosios praktikos apdovanojimus  bus paskelbti  2025 m. balandžio mėnesį, o apdovanojimai teikiami 2025 m. lapkričio mėn. Europos kampanijos uždarymo ceremonijos metu.

  Kontaktinis asmuo:

  Nerita Šot, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos Ryšių punkto koordinatorė, VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė, tel. +370 616 55899, el. paštas: nerita.sot@vdi.lt.

   Daugiau apie kampaniją „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“ adresu:

   www.healthy-workplaces.eu/lt  

   

  Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

   

Skip to content