• Naujienos
 • Kvietimas “Inočekiai LT”

  Paskelbtas pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ prioriteto priemonę Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

  VP2-1.3-ŪM-05-K priemonė „Inočekiai LT“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Šiam kvietimui numatyta paskirstyti 2,5 mln. litų.

  Paraiška pagal priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu specialiai sukurtoje interneto svetainėje (http://inocekiai.mita.lt/
  ), užpildant elektroninę paraiškos formą. Atspausdintas ir pasirašytas paraiškos originalas su priedais turės būti pateiktas per 5 darbo dienas MITA adresu: A.Goštauto 12-219, 01108 Vilnius, arba elektroniniu būdu, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, – adresu: info@mita.lt
  . Siunčiant dokumentus registruotu laišku ar per pašto kurjerį, ant voko turi būti užrašytas Kvietimo pavadinimas ir numeris, paraiškos registracijos Nr., pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

  Didžiausia galima projekto (fiksuotoji suma) vertė yra 20 tūkst. litų. Finansavimo intensyvumas siekia iki 80 proc. prašomos sumos, todėl likusią dalį įmonės turi pasidengti savo lėšomis, t.y. ne mažiau kaip 20 proc. projekto vertės. Leidžiama kreiptis tik dėl vieno inovacinio čekio gavimo. Ši parama įmonėms bus skiriama kaip de minimis pagalba (per trejus metus neturi viršyti 200 tūkst. eurų įmonėms). Gautą inovacinį čekį įmonė turės panaudoti per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.

  Informaciją teikia MITA Inovacijų paramos ir technologijų perdavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Mantas Biekša tel. (8 5) 264 4713
  , el. paštas mantas.bieksa@mita.lt
  .

  Kvietimas teikti paraiškas stabdomas 2013 m. balandžio 15 d. arba surinkus paraiškų, kurių bendra prašomos finansuoti sumos vertė yra 20 procentų didesnė nei kvietime numatyta suma.http://www.esparama.lt/kvietimas?id=090bdd53801815a8

Skip to content