• KVIETIMAS DALYVAUTI PROJEKTE „KONKURENCINGUMO CENTRAS“

    VšĮ „Eksportuojanti Lietuva“ kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“* kviečia Jus dalyvauti projekte „Konkurencingumo centras“ ir kviečia atlikti Jūsų įmonės lyginamąją analizę (angl., benchmarking). Analizės metu įmonės veikla bus analizuojama pagal subalansuotų veiklą apibūdinančių rodiklių visumą, o gauti rezultatai parodys Jūsų įmonės situaciją kitų Lietuvos bei pasirinktų užsienio šalių įmonių atžvilgiu, pateiks įmonės stipriausias ir silpniausias sritis bei tobulintinas vietas.

    Lyginamoji veiklos analizė bus atliekama apimant finansų, rinkodaros, veiklos procesų ir personalo valdymo sritis. Analizei atlikti bus remiamasi Subalansuotų veiklos rodiklių metodika (angl. Balanced Scorecard), naudojantis Lietuvai adaptuota konkurencingumo stebėjimo ir vertinimo informacine sistema Winning Measures.

    Detalesnę informaciją rasite prisegtuose dokumentuose:

Skip to content