• Kviečiame teikti pastabas dėl priemonės „Naujos galimybės LT“

    Informuojame, kad 2016 m. pirmąjį ketvirtį numatoma skelbti kvietimus teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės LT“.

    Priemonės tikslas – paskatinti įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Remiama veikla – pavienis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

    Šiuo metu Ūkio ministerija paskelbė priemonės „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą ir kviečia teikti pastabas dėl priemonės apraše nurodytų sąlygų.Projektą galite rasti čia.

    Jei planuojate teikti paraišką finansavimo gavimui pagal šią priemonę, prašome išnagrinėti aprašo projektą ir informuoti Kauno PPA rūmus iki 2015 12 17 (el. paštas daiva.vysniauskiene@chamber.lt
    , . tel. (8 37) 32 43 72) apie Jūsų pastabas ir pasiūlymus. Parengsime konsoliduotą raštą Ūkio ministerijai.

Skip to content