• Naujienos
 • KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONES „E-VERSLAS LT“ IR „NAUJOS GALIMYBĖS“

  Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Agentūra) informuoja, kad galima teikti paraiškas pagal šiandien paskelbtus priemonės VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ kvietimą Nr. 02 ir priemonės VP-2.1-ŪM-02-K „E-verslas LT“ kvietimą Nr. 02.

  Paraiškas pagal priemonės „Naujos galimybės“ kvietimą galima teikti iki 2010 m. gruodžio 27 d. 17:00 val., pagal priemonės „E-verslas“ kvietimą iki 2010 m. lapkričio 11 d. 17:00 val. Siunčiant registruotu laišku, paraiškos pagal priemonę „Naujos galimybės“ turi būti įteiktos paštui ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 27 d. 24.00 val., pagal priemonę „E-verslas LT“ – ne vėliau kaip iki lapkričio 11 d. 24.00 val.

  Atkreipiame dėmesį, kad nuo rugsėjo 1 d. naikinami Agentūros regioniniai skyriai Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Utenoje ir Vilniuje (Žalgirio g. 92), todėl paraiškas prašome pristatyti į pagrindinę būstinę, adresu: Vasario 16-osios g. 2/Gedimino pr. 38, LT-01104.

  Priemonės „Naujos galimybės“ antrajam kvietimui skirta 50 mln. Lt, „E-verslas LT“ – 15 mln. Lt iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Projektams, pagal minėtas priemones įgyvendinti, skiriama nuo 15 000 Lt iki 150 000 Lt.

  Primename, kad priemonės „Naujos galimybės“ lėšomis bus finansuojamos tokios veiklos: įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, kontaktų mugėse, verslo misijose (kūrybinių industrijų atveju papildomai ekspozicijose, festivaliuose, madų šou), įskaitant pristatymui reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą; gaminių, kuriuos planuojama eksportuoti, sertifikavimas.

  „E-verslas LT“ lėšomis bus finansuojamos veiklos, susijusios su labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti.

  Paraiškai parengti reikalingus dokumentus galite rasti www.lvpa.lt
  tinklalapyje skyriuje „Konkursinių projektų rengėjams“. Be privalomų dokumentų siūlome susipažinti su Agentūros parengtomis rekomendacijomis pareiškėjams. Rekomendacijose nurodyti esminiai dalykai į kuriuos reikia atkreipti dėmesį rengiant projekto biudžetą ir planuojant tinkamas išlaidas, pateikti patarimai dėl darbo našumo skaičiavimo lentelės pildymo ir kt.

  Primename, kad šiuo metu taip pat galioja kvietimai teikti paraiškas pagal priemonę „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ ir MTTP priemones: „Idėja LT“, „Intelektas LT+“, „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“.

  Informacijos šaltinis: www.lvpa.lt

Skip to content