• Naujienos
 • Kviečiame konsultuotis su rūmų specialistais ir gauti kompensacijas

  Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonės turi galimybę lengviau konsultuotis verslo pradžios, finansavimo šaltinių, rinkodaros, personalo valdymo, teisiniais ir kitais verslo organizavimo klausimais. Ūkio ministerija skelbia antrąjį 2 mln. eurų kvietimą įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Verslo konsultantas LT“. Pagal šią priemonę SVV įmonės nuo šių metų spalio 2 dienos kviečiamos teikti paraiškas konsultacijų išlaidoms kompensuoti.

  Tinkamomis finansuoti išlaidomis bus laikomos tik konsultacijos, gautos iš jau atrinktų Verslo konsultantų tinklo narių, kurių sąrašas skelbiamas VšĮ „Versli Lietuva“ tinklalapyje adresu http://vkt.verslilietuva.lt/
  .

  Trys Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų specialistai yra įtraukti į Verslo konsultantų tinklą. Rūmų kancleris Andrius Verbyla konsultuoja sutarčių sudarymo ir valdymo klausimais, Jonavos filialo direktorė Dalia Sinkevičienė – mokesčių ir buhalterinės apskaitos, Prienų atstovybės darbuotoja Vaida Jančiauskienė – paramos verslui, verslo finansavimo šaltinių klausimais.

  Kviečiame rūmų narius pasinaudoti priemone „Verslo konsultantas LT“.

  Pasirašę dotacijos sutartis, verslininkai pusę metų galės konsultuotis įvairiomis verslo organizavimo ir plėtros temomis, o pasikonsultavę – gauti dalies už verslo konsultacijas patirtų išlaidų kompensaciją.

  Didžiausia skiriamų lėšų vienam projekto vykdytojui suma – 2 tūkst, eurų, o išlaidų kompensuojamoji dalis bus nustatoma atsižvelgiant į SVV subjekto veiklos trukmę ir registracijos vietą.

  Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse registruotiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams iki vienų metų bus finansuojama 75 proc. verslo pradžios konsultacijų išlaidų, kitose savivaldybėse registruotoms įmonėms – 85 proc. patirtų išlaidų. SVV, veikiantiems nuo vienų iki trejų metų imtinai, bus atitinkamai kompensuojama 65 proc. ir 75 proc. verslo plėtros konsultacijų išlaidų.

  SVV, siekiantys gauti finansavimą, kviečiami užpildyti paraišką, kuri skelbiama interneto svetainėse www.invega.lt
  ir www.esinvesticijos.lt
  . Pasibaigus kompensacijos gavimo laikotarpiui, projekto vykdytojas gali pakartotinai kreiptis į „Invegą“ dėl naujo projekto įgyvendinimo. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 dienos, o dotacijos sutartys pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.

  Pirmuoju kvietimu pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“ buvo paskirstyta 2 mln. eurų ES investicijų.

  Iš viso 2014–2020 m. ES investicijų laikotarpiu pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“ numatyta paskirstyti 6 mln. eurų ES investicijų.

Skip to content