• Naujienos
 • Kviečiame darbdavius dalyvauti Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje

  Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonė – tai finansinė parama darbdaviui, įdarbinusiam jaunimą iki 29m, kuris nori įgyti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje.

  Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo veiklą (toliau – DĮĮR) organizuoja Lietuvos darbo birža, įgyvendindama Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Būk aktyvus darbo rinkoje“. Tiesiogiai šią veiklą vykdo teritorinės darbo biržos, bendradarbiaudamos su darbdaviais.

  Dalyvavimo DĮĮR priemonėje nauda:
  • Galimybės darbo ieškantiems asmenims įgyti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje, o darbdaviams – rasti tinkamą darbuotoją.

  • Darbdaviams,įdarbinusiems asmenis, galinčius dalyvauti DĮĮR priemonėje, mokama subsidija ne mažiau kaip pusė darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms kompensuoti.

  Finansavimas

  PVZ.: 1) jei darbdavys įdarbina darbuotoją ir nustato jam minimalų darbo užmokestį (t.y. 800 Lt), tuomet darbdavio išlaidos sudaro 1047,84 Lt [800+247,84]. Darbdaviams dalyvaujantiems darbo įgūdžių įgijimo priemonėje iš šių išlaidų (1047,84 Lt) darbo birža kompensuoja 523,92 Lt = ( 800 + 247,84 ) * 0,5

  2) jei darbdavys įdarbindamas darbuotoją nustato jam darbo užmokestį 2440, jo išlaidos sudaro 3195,91 Lt [2440+755,91]. Darbdaviams dalyvaujantiems darbo įgūdžių įgijimo priemonėje iš šių išlaidų (3195,91Lt) darbo birža kompensuoja pusę jo patirtų išlaidų t.y. 1597,96 Lt = ( 2440 + 755,91 ) * 0,5.

  * 755,91 Lt – Valstybinio socialinio draudimo įmoka.* 0,5 – 50 procentų.

  Subsidijos dydis negali viršyti dviejų Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio (1600Lt)

  Darbdaviui, paskyrusiam atsakingą darbuotoją, kuris apmoko naujai įdarbintą asmenį ir jam skiria daugiau kaip 20 proc. savo darbo laiko, papildomai mokama dvidešimt (20) procentų nuo apskaičiuotos subsidijos.

  Finansavimo trukmė

  Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės finansavimo vidutinė trukmė įdarbinus asmenis pirmą kartą pradedančius darbinę veiklą pagal įgytą kvalifikaciją – iki 7 mėn., įdarbinus kitus, žemiau nurodytus asmenis – iki 4 mėn.

  Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas organizuojamas darbo biržoje registruotiems turintiems kvalifikaciją bedarbiams iki 29m., kuriems yra nustatytas šių įgūdžių įgijimo poreikis, atitinkantiems vieną iš šių požymių:

  • Pirmą kartą pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją;

  • Ilgalaikiams bedarbiams (asm. iki 25m. registruoti teritorinėje darbo biržoje daugiau kaip pusę metų; asm. vyresni negu 25 m. registruoti darbo biržoje daugiau kaip metus);

  • Iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbusiems 2 ir daugiau metų;

  • Baigusiems profesinės reabilitacijos programą.

  Darbdaviams, įdarbinusiemsasmenis baigusius profesinės reabilitacijos programą, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis, kompensuojama 60 proc. apskaičiuotų lėšų;

  Įdarbinusiems asmenis baigusius profesinės reabilitacijos programą, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis, kompensuojama 75 proc. apskaičiuotų lėšų.

  Pasiūlymus dėl priemonės organizavimo teritorinėms darbo biržoms gali teikti darbdaviai, kurie:

  • Nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdo restruktūrizacijos;

  • Neturi likviduojamos įmonės statuso.

  Išsamią informaciją apie darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimą teikia teritorinės darbo birž
  os
  vyriausieji specialistai tel. (8 37) 206731; 220454Informacija skelbiama internete: www.ldb.lt
  /kaunas

Skip to content