• Naujienos
 • Kviečia teikti paraiškas 2017 m. užimtumo didinimo programai

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Kauno miesto savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11d. sprendimu T-443 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“, kviečiamos labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kurių pagrindinė vykdoma veikla yra Kauno mieste, teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Programos 9 punkte nurodytą tinkamą projekto veiklą.

  Programos tikslas – didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo rinkos reikmėms, laisvus darbo rinkos išteklius integruoti į darbo rinką ir joje išlaikyti, suteikti profesinius ir praktinius įgūdžius.

  Tikslinė grupė – asmenys, baigę profesinio mokymo arba aukštąją mokyklą, užsiregistravę Kauno teritorinėje darbo biržoje ir atitinkantys bent vieną Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnyje numatytą tikslinę grupę.

  Paraiškų pateikimo galutinis terminas – 2017 m. rugpjūčio 21 d. 15.00 val.

  Paraiškų teikimo tvarka:

  Pateikiamas vienas Paraiškos originalas. Užpildyta paraiškos forma turi būti siunčiama paštu (tinkama data laikoma paraiškos išsiuntimo data) arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (6 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Užimtumo didinimo programa“, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

  Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir susegta į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos.

  Konsultacijas ir metodinę pagalbą pareiškėjams teikia:

  Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Jaudegienė el. p. egle.jaudegiene@kaunas.lt
  , tel. (8 37 42 56 25).

  Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistė Ieva Juknaitė el. p. ieva.juknaite@kaunas.lt
  , tel. (8 37 42 29 14).

  Paraiškos ir sutarties formos

Skip to content