• Naujienos
 • Kurti inovacijas kviečiamos Lietuvos ir Izraelio įmonės

  Lietuvos verslui atsiveria galimybės intensyviau bendradarbiauti su Izraeliu mokslinių tyrimų, naujų technologijų ir inovacijų kūrimo srityje. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbia pirmąjį jungtinį kvietimą įmonėms dalyvauti tarptautinėje programoje „Eureka“. Ši programa remia į rinką orientuotų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą įvairiose srityse: švarių technologijų, energetikos, medicinos ir farmacijos technologijų, lazerių, biotechnologijų, informacinių technologijų ir nanotechnologijų, mechatronikos ir kitose.

  „Verslas turėtų nepraleisti progos pasinaudoti šia galimybe užmegzti ryšius su pažangiausiomis Izraelio įmonėmis. Izraelio valstybė yra aukštųjų technologijų lyderė bei aktyvi „Eureka“ dalyvė. Pernai, ji pirmininkavo „Eureka“ valstybių tinklui. Jos organizuojamų inovacijų apdovanojimų metu Lietuvos įmonės UAB „Biocentras“ projektas laimėjo pagrindinį prizą“,- teigia nacionalinė programos koordinatorė Lietuvoje, MITA direktoriaus pavaduotoja Birutė Bukauskaitė.

  Šio kvietimo tikslas yra įgyvendinti atrinktus dvišalius Lietuvos-Izraelio projektus ir suteikti finansavimą geriausiems dalyviams. Lietuvoje mažos ir vidutinės įmonės galės būti finansuojamos iki 75 proc., o mokslo ir studijų institucijos – iki 100 proc. tinkamų išlaidų. Paramą sėkmingiems projektams skirs dvi nacionalinės institucijos: Izraelio Pramonės, prekybos ir darbo ministerijos Vyriausiojo mokslininko biuras ir MITA Lietuvoje.

  Bendrus Lietuvos-Izraelio projektus turi pateikti įmonės, tačiau universitetai, mokslinių tyrimų institutai yra kviečiami dalyvauti kaip svarbūs partneriai, turintys kompetencijų ir žinių, kaip kurti naujus produktus, paslaugas ar technologijas.

  Paraiškos teikiamos MITA iki 2012 m. gegužės 2 d. elektroniniu būdu. Informacija skelbiama MITA interneto svetainėje adresu: www.mita.lt
  .

  Šis kvietimas inicijuotas siekiant įgyvendinti Lietuvos ir Izraelio Vyriausybių susitarimą dėl dvišalio privataus sektoriaus bendradarbiavimo pramoninių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje, kuris buvo pasirašytas 2010 m. gruodžio mėn.

  APIE EUREKA

  EUREKA – tai Europos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa, remianti į rinką orientuotus mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų projektus, kuriuos inicijuoja verslas, pramonė ir mokslas. Šiuo metu EUREKA tinklas vienija 41 valstybę narę. Lietuva valstybės narės teisėmis programoje dalyvauja nuo 1999 metų. Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinami 20 EUREKA projektų, dažniausiai tokiose srityse, kaip informacinės technologijos, biotechnologijos, energetika. Projektai finansuojami nacionalinėmis valstybių narių ir privačiomis pačių projekto dalyvių lėšomis.

Skip to content