• Kurkime pameistrystės modelį kartu!

  Kurkime pameistrystės modelį kartu!

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, vykdydami Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projektą „Pameistrystės plėtojimas Lietuvoje“ Nr. DE/10/LLP-LdV/TOI/147320, siekia išsiaiškinti Kauno regiono įmonių požiūrį į pameistrystės modelio kūrimą, darbdavių galimybes ir siūlymus, kaip tai būtų galima padaryti.

  Galbūt turite siūlymų dėl pameistrystės organizavimo formų ar įžvalgų iš įmonės praktikos dėl pameistrystės diegimo ir plėtojimo modelio Lietuvoje? Jei taip, laukiame Jūsų komentarų ir pasiūlymų tel.: (8 37) 20 66 79 arba el. pastu: ausra.giedriene@chambers.lt

  Projekto tikslas: remiantis pameistrystės plėtros Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose patirties analize, parengti gaires efektyviam pameistrystės diegimui ir plėtojimui Lietuvos profesinio rengimo sistemoje.

  Projekto uždaviniai:

  1. Įvertinti esamą pameistrystės Lietuvoje būklę ir jos plėtros prielaidas.

  2. Lyginamosios analizės būdu palyginti Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose taikomas pameistrystės praktikas ir išskirti šių šalių patirties elementus, iš kurių būtų galima mokytis diegiant ir plėtojant pameistrystę Lietuvos profesinio rengimo sistemoje.

  3. Pateikti pameistrystės diegimo ir plėtojimo Lietuvos profesinio rengimo sistemoje gaires, pasiūlant keletą pavyzdinių pameistrystės plėtojimo modelių, pritaikytų skirtingų sektorių (pramonės, prekybos, paslaugų asmenims) specifiniams reikalavimams.

  4. Skleisti sukauptas ir parengtas žinias apie pameistrystės plėtrą profesinio rengimo dalininkams.

  Daugiau informacijos apie projektą – svetainėje www.devapprent.eu

  *Leonardo da Vinčio paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Skip to content