• Naujienos
 • Kreipimasis dėl paramos Kauno istorijos metraščiui

  Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas nuo 1998 m. leidžia Kauno istorijos metraštį. Tai yra tęstinis mokslinis leidinys, leidžiamas kasmet. 2017 m. pasirodė šešioliktasis tomas. Šiuo metu ruošiamas spaudai septynioliktasis metraščio tomas.

  Kauno istorijos metraštyje skelbiamais straipsniais siekiama supažindinti Lietuvos visuomenę su Kauno ir valstybės praeitimi, padėti kauniečiams suprasti savo miesto savitumą, kultūrines tradicijas, branginti istorinę atmintį, praeities pagalba formuoti šiandienos miesto ir miestiečio tapatybę bei ugdyti gyventojų bendrąją kultūrą. Metraštis skirtas Kauno miesto ir regiono istorijai, jame spausdinami istorijos mokslo, taip pat meno istorijos ir menotyros, urbanistikos ir architektūros istorijos, paveldosaugos, sociologijos, filosofijos straipsniai ir studijos, šaltinių publikacijos, mokslo darbų recenzijos, mokslo gyvenimo kronika. Tarp metraštyje publikuotų tekstų rasime ir verslo bei pramonės istorijos pasakojimų. Kiekvienas metraščio tomas būna skirtas vis kitai Kauno miesto problemai. Kartu yra puiki medžiaga istorijos mokytojams ugdantiems jaunąją kartą.

  Kauno istorijos metraščio svarbą miestui ne kartą pripažino ir Kauno miesto savivaldybė.  Kauno istorijos metraščio leidyba kasmet kainuoja nuo 4000 iki 5000 € ir be papildomos paramos neišsiverčia.

  Tikėdami Jūsų geranoriškumu kreipiamės į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bendruomenės narius, kviesdami Jus prisidėti prie kaunistikos populiarizacijos ir tapti Kauno istorijos puoselėtojų bendruomenės dalimi. Būtume dėkingi sulaukti kad ir nedidelės Jūsų finansinės paramos, kuri prisidėtų prie Kauno istorijos metraščio leidybos.

  Teigiamo atsakymo atveju galima būtų sudaryti paramos sutartį, nurodant tikslinį paramos skyrimą Kauno istorijos metraščio leidybai (Vytauto Didžiojo universitetas nuo 2004-03-01 turi paramos gavėjo statusą). Paramos gavimo atveju Kauno istorijos metraščio puslapiuose būtų patalpinta Jūsų organizacijos reklama ir padėka už paramą. Informaciją apie Jus, organizaciją ar asmenį, kaip Kauno istorijos metraščio mecenatą paskelbtume VDU Humanitarinių mokslų fakulteto tinklalapyje ir VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Kauno istorijos centro socialinio tinklo facebook paskyroje https://www.facebook.com/kaunoistorijoscentras, viešintume renginiuose, skirtuose Kauno istorijai. Kartu Jūsų organizaciją ar asmenį pristatytume ir kaip kasmetinės mokslinės Kauno istorijos konferencijos rėmėją.

   

  Kauno istorijos metraščio

  redakcinės kolegijos pirmininkas prof. dr. Jonas Vaičenonis

  2018 m. gruodžio 12 d.

  Inga Puidokienė |inga.puidokiene@vdu.lt | +37060033752

Skip to content