• Naujienos
 • KOUČERIŲ MOKYMO IR PASIENIO VERSLO ĮMONIŲ KOUČINGO PASLAUGŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU SKELBIMAS

  Projektas „Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti“ (Paramos sutarties Nr. ILPR.02.03.00-72-120/10-00)

  iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos pagal

  2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės

  Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programą

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas (toliau vadinama – pirkimą vykdanti organizacija), vykdydamas projektą „Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti“ (Paramos sutarties Nr. ILPR.02.03.00-72-120/10-00), iš dalies finansuojamą ES lėšomis ir įgyvendinamą pagal 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programą, numato įsigyti koučerių mokymo ir pasienio verslo įmonių koučingo paslaugas.

  Pirkimo sąlygose vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos 2010 m. kovo 25 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-176 patvirtintose 2007-2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklėse.

  Pirkimas yra skirstomas į dvi dalis:

  I dalis – koučerių mokymo paslaugos. Mokymo programos tikslas: stiprinti verslo paramos organizacijose dirbančių specialistų žinias, gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus konsultuojant įmones verslo plėtros klausimais, ugdyti jų kūrybiškumą, skatinti jo panaudojimą konsultavimo paslaugų verslui teikimo metu.

  II dalis – pasienio verslo įmonių koučingo paslaugos. Mokymo programos tikslai: 1) stiprinti smulkių ir vidutinių įmonių verslumo ir konkurencingumo sričių žinias ir gebėjimus Lietuvoje ir Rusijoje; 2) stiprinti smulkių ir vidutinių įmonių, susidomėjusių pradėti plėtoti verslą abipus sienos, inovatoriškumo ir kūrybiškumo sričių gebėjimus; 3) kurti naujus verslo projektus, produktus, paslaugas.

  Pirkimo dokumentus kartu su konkurso skelbimu galima nemokamai gauti adresu: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas, Laisvės g. 18, LT – 68308 Marijampolė, arba el. paštu, pirkimą vykdančios organizacijos kontaktinis asmuo – projektų vadovė Eglė Dorelaitė, tel. +370 343 53761 /+370 343 55568, faks. +370 343 55568, mob. tel. +370 614 42876, el.p.: egle.dorelaite@chamber.lt
  .

  Tiekėjams rekomenduojama registruotis ir siųsti klausimus (jei tokių bus) faksu +370 343 55568. Papildoma informacija, susijusi su šiuo konkursu, bus siunčiama tik registruotiems dalyviams.

  Paraiškos (dėl dalyvavimo konkurse) ir pasiūlymai turi būti pateikti raštu lietuvių kalba iki 2013 m. balandžio mėn. 2 d., 10.00 val. Lietuvos laiku (alternatyvūs pasiūlymai nebus priimami). Pasiūlymai turi būti pristatyti į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialą, šiuo adresu: Laisvės g. 18, Marijampolė LT-68308. Vokų atplėšimo posėdžio pradžia 2013 m. balandžio mėn. 2 d., 10.10 val. Lietuvos laiku aukščiau nurodytu adresu.

Skip to content